Menu English

Ruimte voor duurzame pioniers in de zorg

Green Deal Duurzame Zorg maakt beloftes waar

16 mei 2022

“We waren geïnspireerd door mensen die in de zorg werken en een duurzame beweging wisten in te zetten die zich steeds verder verspreidt, dat wilden we delen in een boek”. Dat zeggen de schrijvers van ‘Heel de Zorg’, waarin ook het door Hogeschool Rotterdam opgezette studentenlab Create4Care aan bod komt. Het boek laat zien tot welke vernieuwingen de Green Deal Duurzame Zorg, waarbij de hogeschool is aangesloten, zoal heeft geleid.

Heel de Zorg, met als ondertitel ‘routes naar gezonder, duurzamer en beter’, is een gids voor zorgprofessionals die deze routes willen volgen. Het werd gepresenteerd tijdens het gelijknamige congres voor deelnemers aan de Green Deal Duurzame Zorg. Het congres bood verschillende pioniers de ruimte om hun oplossingen voor een meer duurzame zorg te laten zien. Dat is van het grootste belang, aangezien de sector momenteel zorgt voor 7% van onze landelijke CO2-uitstoot en een aanzienlijke berg afval produceert.

Speerpunten Green Deal Duurzame Zorg

Om die verduurzaming voor elkaar te krijgen is de Green Deal Duurzame Zorg vastgesteld, waarbij zorginstellingen, zorgprofessionals, cliënten en andere bij de zorg betrokken organisaties beloven zich in te spannen om te werken aan vier speerpunten: het terugdringen van de CO2-uitstoot, het bevorderen van circulair werken, het verminderen van medicijnresten in grond- en oppervlaktewater en het stimuleren van een zorgomgeving waarin gezondheid bevorderen centraal staat. 

Hogeschool Rotterdam sloot zich eind 2020 aan bij de Green Deal Duurzame Zorg 2.0, omdat het ons streven is om duurzaamheid te verankeren in elke opleiding, elk onderzoek, elke sector of domein, dus ook de zorg. Inmiddels zijn 260 deelnemers aangesloten en tegen de tijd dat het landelijke programma afloopt in oktober 2022 zullen dat er tegen de 300 zijn. Aansluiten bij deze Green Deal betekent als organisatie een ‘pledge’ ondertekenen, een belofte waarin aangegeven staat waar je aan gaat werken. Daarmee is gegarandeerd dat er de komende jaren veel gedaan wordt ter verbetering van duurzaamheid in de zorg.

Innoveren en verbinden

Wat belooft Hogeschool Rotterdam te doen aan duurzaamheid in de zorg? "Ook binnen het domein Zorg zijn we als hogeschool bewust bezig met circulariteit en duurzaamheid en dragen we bij aan de grote maatschappelijke opgave de zorg te verduurzamen. Dat doen we onder meer door de zorg te innoveren”, stelt collegelid Zakia Guernina, die uitgenodigd was de hogeschool te vertegenwoordigen bij Heel de Zorg. “Daar hoort dus ook bij dat we praktijkgericht onderzoek doen naar hoe ons handelen in de zorgsector groener en duurzamer kan worden. We doen onderzoek, bijvoorbeeld naar het verbeteren van de leefstijl in een van de oudere Rotterdamse wijken, en naar het duurzaam inzetbaar houden van verpleegkundigen. Preventie is belangrijk, dat ziekten of ongevallen voorkomen kunnen worden door slimme oplossingen voor de zorgsector. 

Naast onderzoeken wat werkt kunnen die oplossingen er heel concreet uitzien. Neem onze samenwerking met het Erasmus MC in het innovationlab Create4Care. Daar bedenken én creëren studenten producten en methoden om het werk in de zorg te vergemakkelijken. Verpleegkundigen kunnen bij de studenten aangeven tegen welke alledaagse lastige situaties ze aanlopen in hun werk, zoals het openbreken van ampullen waar ze zich aan kunnen snijden. Door een slim houdertje dat onze studenten bedachten gebeurt dat niet meer. 

Het couveusestoplicht dat in het boek wordt aangehaald zorgt ervoor dat verpleegkundigen hun handen lang genoeg wassen, zodat er geen bacteriën in de couveuse terecht komen en de vroeggeborene beter beschermd is. Meerdere teams studenten van verschillende opleidingen hebben hier opeenvolgend aan gewerkt om het te vervolmaken. 

Ook onze onderwijsprogramma’s worden aangescherpt op duurzaamheid. Zo verbinden wij ons als kennisinstelling met de regio en met de zorgvraagstukken, net als de zorgpioniers in het boek. Het is belangrijk om het verhaal van Duurzame Zorg breed uit te dragen." 

Duurzame zorg bij Hogeschool Rotterdam

In oktober 2020 heeft Hogeschool Rotterdam zich aangesloten bij de Green Deal Duurzame Zorg. Collegelid Wijnand van den Brink ondertekende de overeenkomst. Bij de Green Deal voor de zorg zijn betrokken het programma Samen Duurzaam en verschillende opleidingen van het Instituut voor Gezondheidszorg, het Instituut voor de Gebouwde Omgeving, het Instituut voor Engineering en Applied Science en het Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie, evenals het Kenniscentrum ZorgInnovatie.