Menu English

Openbare les over de logopedist als sleutelfiguur

Door Karin Neijenhuis, lector Zorg voor Communicatie bij Hogeschool Rotterdam

12 maart 2018

Karin Neijenhuis, lector Zorg voor Communicatie bij Hogeschool Rotterdam, geeft op 15 maart 2018 haar openbare les. De titel van de openbare les is ‘Zorg voor Communicatie; Een goed gesprek is in balans’. Neijenhuis meent dat de logopedist zich moet richten op ondersteuning in de omgeving van de cliënt om de zorg voor communicatie efficiënter en breder toegankelijk te maken. Zowel de gesprekspartners als de fysieke omgeving kunnen er voor zorgen dat de communicatie in een gezonde balans komt. Om dit te kunnen realiseren heeft de logopedist meer kennis, middelen en faciliteiten nodig om de omgeving van de cliënt hiervoor te faciliteren. Tijdens haar openbare les vertelt Neijenhuis over hoe het lectoraat zich inzet om deze kennis, middelen en faciliteiten te ontwikkelen en toe te passen. De missie van de lector is werken aan ondersteuning van mensen met een communicatieve beperking om hun communicatieve zelfredzaamheid te verbeteren. De logopedist zou hierbij vaker als sleutelfiguur ingezet moeten worden.

Communicatie niet voor iedereen vanzelfsprekend

Communicatie vindt overal plaats en is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Deze vanzelfsprekendheid geldt niet voor ongeveer 1 tot 2 procent van de Nederlandse bevolking. Hun communicatie is beperkt doordat de spraak-taalontwikkeling moeizaam verloopt, stem of gehoor niet goed functioneren, of doordat een ziekte of hersenletsel het spraak- en/of taalvermogen beschadigt. Communicatieproblemen kunnen, vanwege verminderde toegang tot informatie, laaggeletterdheid en gezondheidsproblemen tot gevolg hebben. Met name in Rotterdam vormt dit een probleem: een toenemend aantal laaggeletterden loopt hier risico op gezondheidsproblemen en krijgt bovendien minder kansen in onderwijs en arbeid. 

Al goed op weg

Het lectoraat Zorg voor Communicatie timmert hard aan de weg. Het ontwikkelt samen met studenten, docenten, cliënten en professionals nieuwe interventies binnen nieuwe samenwerkingsverbanden. Dit begint altijd met een vraag uit de praktijk. Zo is bijvoorbeeld in het project ‘Met Taal Vooraan’ gestart met het ontwikkelen van een training. Pedagogisch medewerkers leren hierbij hoe ze peuters een taalrijke omgeving kunnen bieden. Dit project is gestart door de behoefte van Rotterdamse logopedisten om een dergelijke training te kunnen opnemen in hun vaste aanbod van diensten. 

Over de lector

Karin Neijenhuis is sinds augustus 2016 lector bij Hogeschool Rotterdam, waar ze ook al vijftien jaar werkzaam is als (hoofd)docent aan de opleiding logopedie. Ze is van oorsprong logopedist, voltooide haar masteropleiding Spraak- en Taalpathologie, evenals haar daaropvolgende promotietraject, aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze heeft, naast haar onderzoeks- en onderwijservaring, vijftien jaar werkervaring als logopedist in diverse audiologische centra, waar diagnostiek en advisering bij gehoor-, spraak-, en taalproblemen wordt verricht.