Menu English

Hogeschool Rotterdam benoemt Marit van Lieshout tot lector Procesoptimalisatie en -intensificatie

Onderzoek naar verduurzaming van de procesindustrie

08 februari 2017

Kenniscentrum Duurzame HavenStad van Hogeschool Rotterdam benoemt Dr. Ir. Marit van Lieshout tot lector Procesoptimalisatie en -Intensificatie. In samenwerking met de industrie en het onderwijs gaat Van Lieshout onderzoek doen naar de omstandigheden waaronder procesoptimalisatie en -intensificatie de Nederlandse procesindustrie versterken.

De chemische industrie, ofwel procesindustrie is een breed werkterrein en vormt de opgave voor de toekomst. Niet alleen om klimaatverandering te kunnen beperken tot opwarming van 1,5 à 2 graden, maar ook om op lange termijn financiële gezondheid van de Nederlandse procestechnologie te kunnen garanderen.
Verduurzaming is te realiseren door optimalisatie van bestaande processen zoals het (gedeeltelijk) vervangen van energie-intensieve destillatietorens door membranen, het vermijden van organische oplosmiddelen via CO2 of door procesintensificatie, waarbij innovatieve inzichten op het gebied van reactor- en procesdesign leiden tot zo efficiënt mogelijke processen.

Zowel bij de opleidingen van het Instituut Engineering en Applied Science (met name Werktuigbouwkunde, Chemie en Elektrotechniek) als Rotterdam Mainport University (Chemische Technologie) van Hogeschool Rotterdam heeft de procesindustrie de aandacht. Van Lieshout zal daar nadrukkelijk de samenwerking aangaan. Daarnaast zoekt Van Lieshout de samenwerking met commerciële opleidingen om technische en economische inpassing van nieuwe technologie integraal te kunnen onderzoeken. Het belang van significante vermindering van het grondstof- en energieverbruik en nieuwe inzichten op het gebied van procesintensificatie (micro-reactoren, statische rotoren en roterende reactoren) bieden aanknopingspunten voor samenwerking.

Marit van Lieshout
Dr. Ir. Marit van Lieshout studeerde Scheikundige technologie aan TU Delft en promoveerde tijdens haar werk voor TNO op de relatie tussen papierkwaliteit en de perspartijen van papiermachines.
Daarnaast is Van Lieshout consultant bij CE Delft. Zij draagt bij aan de verduurzaming van de procesindustrie door een brede range van werkzaamheden variërend van concrete energiescans bij individuele bedrijven tot evaluaties van het energie-efficiencybeleid in de EU28. Een belangrijk deel van haar werkzaamheden betreft de ondersteuning van groepen bedrijven en (overheids)instanties bij het vaststellen van duurzaamheidsdoelstellingen voor de toekomst.