Menu English

Hogeschool Rotterdam benoemt Marieke Groot tot lector Person & Family Centred Care

14 mei 2019

PERSBERICHT | Het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam heeft dr. Marieke Groot benoemd tot lector Person & Family Centred Care van Kenniscentrum Zorginnovatie. In deze hoedanigheid gaat zij zich vooral richten op het vakgebied van de palliatieve zorg. Groot levert hiermee een bijdrage aan de ambitie van Hogeschool Rotterdam om de driehoek onderwijs, onderzoek en de (regionale) beroepsprakijk intensiever met elkaar te verbinden. Dit maakt het mogelijk om de palliatieve benadering in zowel zorg als het sociale domein steviger in te bedden.

Een op de mens en zijn naasten gerichte palliatieve zorg betekent een cruciale bijdrage aan de kwaliteit van leven tot aan het levenseinde. Multidimensionaliteit in zorg en ondersteuning, interdisciplinaire samenwerking en aandacht voor zorgverleners zijn thema’s die hierbij een belangrijke rol spelen. Vanuit de overtuiging dat het nooit te vroeg is om na te denken over de laatste levensfase - en dat geldt óók voor professionals - krijgt ook de algemene bespreekbaarheid van palliatieve zorg en het nadenken over wat van waarde is in het leven aandacht binnen het lectoraat.

“Iedereen wil als mens gezien worden, óók in de levensfase waarin zorg, kwetsbaarheid en (soms) een levensbedreigende aandoening op de voorgrond staan. Mijn belangrijkste drijfveer is om van dit lectoraat een inspirerende broedplaats van kennis en verbinding te maken. Hieraan wil ik invulling geven in samenwerking met het werkveld en door in het onderwijs via praktijkgericht onderzoek bij te dragen aan een samenleving waarin een zieke of kwetsbare persoon gezien en benaderd wordt als een volwaardig mens in plaats van alleen een patiënt”, vertelt Groot. “Als kenniscentrum vinden we het belangrijk expliciete aandacht voor de mens in zijn of haar context te hebben. We zetten daarom in op vernieuwingen en verbeteringen die in samenwerking met (zieke) mensen en hun naasten vorm krijgen. Zo willen we een betere, efficiënte en op de persoon gerichte zorg tot stand brengen die voldoet aan de eisen en wensen van zowel patiënt als professional.”

Marieke Groot is ook werkzaam als universitair docent bij het Expertisecentrum Pijn en Palliatieve Geneeskunde van het Radboudumc. Na haar opleiding tot verpleegkundige studeerde Groot Gezondheidswetenschappen. In 2007 promoveerde zij op verschillende onderzoeken als onderdeel van het eerste landelijke Stimuleringsprogramma Palliatieve Zorg. In de afgelopen drie jaar was Groot bovendien werkzaam als hoofdopleider van Verpleegkundig Specialisten aan de Saxion Hogeschool in Enschede.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen