Menu
  English

  Hogeschool Rotterdam benoemt Leonie le Sage tot Lector Professionele identiteit

  02 december 2020

  PERSBERICHT Het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam heeft dr. Leonie le Sage benoemd tot lector Professionele identiteit bij Kenniscentrum Talentontwikkeling. In deze hoedanigheid gaat Le Sage zich richten op het versterken van de professionele identiteit van de sociaal werker en de opleider tot sociaal werker. Samenwerking met professies in o.a. gezondheidzorg en/of de techniek is hierbij aandachtspunt. Le Sage levert hiermee een bijdrage aan de ambitie van Hogeschool Rotterdam om onderwijs, onderzoek en het verbeteren en vernieuwen van de (regionale) beroepspraktijk intensiever met elkaar te verbinden.

   

  “In Rotterdam zijn professionals harder dan ooit aan het werk om de toekomstkansen te vergroten voor mensen in achterstandsituaties. Daar wil ik aan bijdragen door samen met onderwijs- en praktijkpartners de grootstedelijke leefomgeving voor mensen in kwetsbare omstandigheden te verbeteren.”

  Leonie le Sage lector Professionele Identiteit

  Sociaal werkers werken aan de sociale kwaliteit van de samenleving. Vanuit de kernwaarden sociale rechtvaardigheid en kansengelijkheid verbinden en activeren zij mensen. Zij kijken met kritische blik naar maatschappelijke trends en sociaal beleid. Samenwerking met andere professies, met name zorgprofessionals, maar ook professionals werkzaam in kunst, cultuur, sport, technologie wordt steeds belangrijker om op verschillende leefdomeinen van mensen van betekenis te kunnen zijn.  

  Die samenwerking biedt kansen voor de sociale werker: denk aan het samen met burgers en andere professionals ontwikkelen van initiatieven om een gezonde leefstijl en woonomgeving te creëren. Echter, sociaal werkers zullen hun meerwaarde in deze samenwerking wel moeten kunnen aantonen. Waar bestaat de professionele identiteit van de sociaal werker uit? Wat is kenmerkend aan zijn of haar werkwijze in of benadering van maatschappelijke vraagstukken? Hoe kan de sociaal werker zich beter profileren?  

  Dit lectoraat wil de professionele identiteit van sociaal werkers versterken, door in zetten op het kritisch en onderzoekend vermogen van sociaal werkers (in opleiding), en bijdragen aan methodiekontwikkeling en samenwerking met kennis- en praktijkpartners in de gezondheidszorg, woon- en energiesector, technologie, welzijnsorganisaties en lokale welzijnsinitiatieven gericht op een duurzame, gezonde leefstijl en woonomgeving. 

  Le Sage promoveerde in 2004 aan de Vrije Universiteit met een onderzoek naar de gewetensontwikkeling van jeugdige delinquenten en het jeugdstrafrecht. Zij combineert haar aanstelling als lector met haar werkzaamheden als hoofddocent en onderzoeker bij de opleiding Social Work van Hogeschool Rotterdam. Le Sage is tevens bestuurslid van het Landelijk opleidingsoverleg Social Work

   

  Meer weten over Leonie le Sage of het lectoraat?

  Bekijk de persoonlijke pagina en lectoraatspagina

  Verder lezen