Menu
  English

  Download rapport 'Op de tweede plaats'

  Lector AI & Society Maaike Harbers van Hogeschool Rotterdam publiceert verkennend onderzoek naar rol gender in ontwikkeling verantwoorde AI in Nederlands bedrijfsleven

  19 april 2024

  Terwijl er een groeiende behoefte is aan werknemers in de AI-sector, wordt vrouwelijk IT-talent nog te weinig benut en wordt deze technologie nu vooral ontwikkeld door mannen. Deze scheve genderverhouding staat de ontwikkeling van ‘verantwoorde AI’ in de weg. Het gebrek aan vrouwelijk perspectief in AI-ontwerp kan de technologie onveiliger of minder gebruiksvriendelijk voor vrouwen maken en het risico op discriminatie vergroten. Zo werkt gezichtsherkenningssoftware vaak minder goed voor vrouwen dan voor mannen, koppelen werving- en selectiealgoritmes vrouwen minder vaak aan goedbetaalde banen en bevestigen generatieve AI-applicaties - zoals chatbots en virtuele assistenten - vrouwelijke stereotypen.

  Download rapport (.pdf)

  Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de rol van gender in de ontwikkeling van verantwoorde AI in het Nederlandse bedrijfsleven. Voor het onderzoek zijn negentien interviews met vrouwen die werken in de Nederlandse AI-sector afgenomen en geanalyseerd. Uit de resultaten blijkt dat vrouwen een unieke rol vervullen in de ontwikkeling van verantwoorde AI. Naast dat er een personeelstekort is in de sector, is dit nog een reden om meer vrouwelijk talent aan te trekken en te behouden in de AI-sector.

  Dit onderzoek is uitgevoerd door Maaike Harbers, lector Artificial Intelligence & Society, en onderzoekers Kirsten van der Stelt en Sander ’t Sas, in opdracht van de Provincie Zuid-Holland. Het onderzoek is begeleid door VHTO, het Expertisecentrum Voor Haar Technische Ontwikkeling, dat zich inzet voor het vergroten van de participatie van meiden en vrouwen in bèta, techniek en IT.