Menu English

Geen privacy zonder transparantie. Geen volwaardige democratie zonder autonomie.

Beide spanningsvelden komen op 9 september tijdens de LODA-conferentie diepgaand aan de orde.

02 september 2016

Tijdens de werkkonferentie op 9 september in de raadszaal van Westland zal de hack op de Gemeente Ede en de afwikkeling daarvan nader tegen het licht worden gehouden. Is het verstandig om geheimzinnig met het incident om te gaan of is er juist veel ruimte om opener te zijn. En als dat zo is wat heeft de samenleving en vooral de gemeenteraad daaraan?

Tevens komen de pogingen van het ministerie van BZK tot verdere centralisatie aan de orde. Een centralisatie die ook tot beknotting van de eigen beleidsruimte kan leiden op ict-gebied. Staat dat niet haaks op de technologische mogelijkheden?Deze ontwikkeling tot versterking van de centrale macht benaderen we kritisch. Kan de digitale technologie niet veel beter benut worden om de autonomie van de gemeenten te versterken? We doen er goed aan dit vraagstuk in samenhang met andere beleidsvelden te zien. Immers op tal van terreinen zet de rijksoverheid de lokale democratie en autonomie onder druk. Er lijkt een proces gaande te zijn van permanente uitholling van de bevoegdheden en speelruimte van de gekozen raden. Hoe kunnen we dit tij (om)keren met behulp van de digitale middelen, zoals Open Data?

Programma
10:00 – 10:30 Privacy en de kwestie Ede
Mogelijk zijn bij een hack persoonsgegevens van burgers van de gemeente Ede op straat beland. Wat zijn de privacy en beveiligingsimplicaties van de transparante overheid?

Door Brenno de Winter, ICT onderzoeksjournalist

10:30 – 11:00 Rol van ICT-leveranciers
Wat is de rol van ICT-leveranciers bij het wegnemen van obstakels voor het gebruik van open data? Wat zijn de privacy risico’s?

Door Dimitri Palmen, Directeur BCT

11:00 – 11:45 Open data en PDOK
Wat zijn de voordelen van het ontsluiten van open data? Geïllustreerd aan de hand van PDOK, de open data tool van het Kadaster.

Door Dorus Kruse en Cora van Oorschot
Productmanager PDOK bij het Kadaster

11:45 – 12:15 Discussie

12:15 – 13:00 Lunch

13:00 – 14:00 Workshops

14:00 – 14:30 Privacy en open data
Wat zijn de privacy issues bij het openen van data, uitdagingen en oplossingsrichtingen.

Door Sunil Choenni, Hoofd WODC Ministerie van Veiligheid en Justitie

14:45 – 15:15 Afsluitende discussie

15:15 – 16:00 Borrel

Deelname is gratis

Lokatie: Raadzaal Westland, Van Geeststraat 1 's-Gravenzande