Menu
  English

  Drie onderzoeken krijgen KIEM-hbo subsidie toegekend

  Samenwerking rondom innovatie stimuleren

  06 december 2019

  Om verkennend onderzoek van hogescholen in samenwerking met het mkb en publieke sector te stimuleren, heeft Regieorgaan SIA de subsidie KIEM-hbo ontwikkeld. Kenniscentrum Business Innovation kreeg voor drie van zijn onderzoeken deze subsidie toegekend.

  De onderzoeken ‘Signaleer snel symptomen en voorkom verder verval’ van lector Arie de Wild, ‘Soft Due Diligence Check’ van lector Maaike Lycklama à Nijeholt en ‘Next Skills’ van lector Leo Klienbannink kregen allemaal een KIEM-hbo regeling toegewezen. Met deze subsidie zijn de onderzoeksgroepen in staat een verkennend onderzoek te starten of een extra impuls te geven aan een reeds lopend onderzoek.  

  Signaleer snel symptomen & voorkom verder verval (3SV) 

  Mkb-ondernemers in zwaar weer zoeken te laat hulp. Hierdoor gaat met het verval van hun onderneming, de directe kosten hiervan voor de maatschappij ook veel innovatiekracht in het mkb verloren. Dit geldt met name voor ondernemingen met 10 tot 50 medewerkers die net de startersfase voorbij zijn. In het project ‘Signaleer snel symptomen & voorkom verder verval’ wordt met netwerkactiviteiten verkend hoe deze mkb-bedrijven zelf vroegtijdig hun continuïteitsproblemen kunnen signaleren om vervolgens snel en goedkoop ondersteuning van buiten te krijgen.

  Vernieuwend in dit project is de focus op bedrijven met 10 tot 50 medewerkers, dus bedrijven die de startersfase voorbij zijn. Ook het vroegtijdig identificeren van de symptomen van hun bedrijfsfalen en de rol die de naaste medewerkers van de ondernemers kunnen spelen in de vroege signalering van deze symptomen, is kenmerkend. Lector Risicomanagement & Gedrag Arie de Wild is leidend lector van dit onderzoek. Partners in het consortium zijn het lectoraat Ondernemerschap van de Hogeschool van Amsterdam en de adviesbureaus Jan Boer Ondernemen in Balans, Risicare en Steens & Partners.

  Soft Due Diligence Check

  De meeste fusies en overnames falen, ook in het mkb. Meestal ligt de oorzaak van het mislukken in zachte faal- en slaagfactoren: organisatieculturen sluiten niet op elkaar aan, de communicatie naar de werknemers is gebrekkig of de leiderschapsstijlen van de organisaties zijn te verschillend.

  Het onderzoeksteam, bestaande uit docent-onderzoekers Sybe Stuij en Frederiek van Wickeren en lector Maaike Lycklama, ontwikkelde een Soft Due Diligence Check (SDDC) die bij de fusie of overname betrokken bedrijven de aan- of afwezigheid van de uit de literatuur bekende zachte slaag- en faalfactoren identificeert. Met de resultaten van de SDDC krijgen bedrijven inzicht in de achterliggende zachte factoren van de fusie of overname en weten de betrokkenen beter wat potentiële pijnpunten zijn. Zij kunnen dan van het voorgenomen samengaan afzien of het traject beter voorbereid ingaan. Dit voorkomt grote verliezen.

  Next Skills

  Hogeschool Rotterdam wil in samenwerking met Albeda College (mbo) en Hofstede Insights de belangrijkheid van 21st century skills voor de toekomstige positie van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) onderzoeken. MRDH heeft binnen Roadmap Next Economy aangegeven dat door de exponentiële groei van nieuwe technologieën een skills-set nodig is die de T-shaped professional een multidisciplinaire scope geeft, die voor de Next Economy in de regio nodig is. Het onderzoeksteam, onder leiding van Janneke Westerweel en lector Leo Klienbannink, gaan onderzoeken welke skills voor die T-shaped professional het beste aansluiten bij de technologische ontwikkelingen in een veranderende economische regio en welke vernieuwing dit vraagt van het onderwijs.

  De meeste van de vaardigheden zijn competenties, vaardigheden en life skills die vanuit het onderwijs doorontwikkeld worden. Het ontwikkelen van skills in een ontwerp Next Skills-set geeft onderwijsinstellingen de kans om te experimenteren met die vaardigheden die aansluiten bij veranderingen in onderwijs, maatschappij en werkveld. Een ontwerp Next Skills-set kan voor het werkveld een instrument zijn voor professionele ontwikkeling als ook een referentiekader voor het gesprek met onderwijspartners en overheid.

  KIEM-hbo regeling

  De regeling KIEM-hbo van Regieorgaan SIA heeft als doel het stimuleren en opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden, gericht op het uitvoeren van innovatieprojecten. Deze samenwerkingsverbanden bestaan uit hogescholen, het midden-en-kleinbedrijf en publieke en/of private partijen. Gemeenschappelijke activiteiten worden uitgevoerd op het gebied van praktijkgericht onderzoek en innovatie.