Menu
  English

  Kloof tussen gevraagde dataskills mkb en datageletterdheid studenten

  Onderzoeksrapport gepubliceerd

  04 oktober 2022

  Data is de drijvende kracht achter een brede digitale transformatie in onze huidige samenleving en bedrijven, wat de vraag naar jonge professionals met datavaardigheden aanjaagt. Het onderwijs heeft hierin een belangrijke verantwoordelijkheid. Hoe kunnen we datageletterdheid in het hoger onderwijs definiëren, meten en bevorderen? Het Kenniscentrum Business Innovation van de Hogeschool Rotterdam heeft een eerste verkennend onderzoek verricht en de resultaten hiervan gepubliceerd.

  Bedrijven hebben behoefte aan professionals die zich bewust zijn van data en de waarde daarvan. Het onderzoek Op weg naar Datageletterdheid in het Hoger Onderwijs laat zien dat er een kloof zit tussen wat organisaties nodig hebben en de datavaardigheden van studenten. Hoe kan dat? En hoe kan die kloof worden gedicht?

  Datatraining

  Een analyse van de onderwijscatalogus laat zien dat een klein percentage van de onderzochte curricula betrekking heeft op data. “Studenten hebben er baat bij als curricula bijvoorbeeld in elk jaar datatraining zouden aanbieden. Zo kunnen studenten vanaf het begin van hun opleiding basisvaardigheden ontwikkelen op het gebied van data. Dit geeft een beter startpunt wanneer zij de arbeidsmarkt betreden”, legt Annie Yang, hoofdonderzoeker en lector Digital Economy van het Kenniscentrum Business Innovation uit.

   “We ontdekten ook dat het gebruik van authentieke data-casuïstiek bij mkb bedrijven effectief werkt in het verbeteren van datageletterdheid bij studenten”, volgens Annie Yang. In een aantal minorprogramma’s wordt dat al actief gedaan en studenten scoren na een dataproject beduidend hoger als het gaat om datageletterdheid. “Door te werken in een echte bedrijfssetting wordt een beroep gedaan op meerdere kerncompetenties van datageletterdheid. Meer van deze initiatieven met een nog hogere data-intensiteit kunnen de datageletterdheid van studenten verbeteren om tegemoet te komen aan de behoeften van het mkb”, aldus Yang.

  Interactieve leeromgeving

  Een veelzijdige en interactieve leeromgeving kan niet alleen studenten helpen hun datavaardigheden efficiënter te verbeteren, maar zal ook voordelen opleveren voor docenten, onderzoekers en het bedrijfsleven. “Deze win-win-win situatie kan de synthese van onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven in ons hoger onderwijs verder ondersteunen”, aldus Yang.

  Het volledige onderzoeksrapport is in januari 2022 gepubliceerd. Het onderzoeksteam, bestaande uit Alfons Looman, Mels de Kloet, Leo Klienbannink en Annie Yang, gaat de komende maanden uitwerken hoe het vervolgonderzoek naar datageletterdheid in het hoger onderwijs kan worden vervolgd. “Het belang van datageletterdheid is onmiskenbaar naar voren gekomen en dit KIEM-onderzoek geeft meer dan voldoende aanknopingspunten voor uitgebreid vervolgonderzoek”, besluit Yang.  

  De bevindingen en resultaten van het rapport kun je hier downloaden.