Menu English

Towards data literacy in higher education: summary - findings and recommendations

Publicatie van Kenniscentrum Business Innovation

Alfons Looman, M. Kloet,de, S. Yang, L.R. Klienbannink | Artikel | Publicatiedatum: 15 januari 2022

Op weg naar datageletterdheid in het hoger onderwijs: samenvatting - resultaten en aanbevelingen

Data is driving a broad digital transformation in our current society and business world, which in turn drives the demand for data savvy young professionals. Education needs to cater to this surging demand in society and business. Therefore, in this research, we attempt to answer the central research question: How can we define, measure and promote data literacy in higher education? ____________________________ Data is de drijvende kracht achter een brede digitale transformatie in onze huidige samenleving en bedrijven, wat op zijn beurt de vraag naar jonge professionals met datavaardigheden aanjaagt. Het onderwijs heeft hierin een belangrijke verantwoordelijkheid. Daarom proberen we in dit onderzoek de centrale onderzoeksvraag te beantwoorden: Hoe kunnen we data geletterdheid in het hoger onderwijs definiëren, meten en bevorderen?

Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

Betrokken bij deze publicatie