Menu English

Hoe het MKB kan profiteren van het werken met data

Openbare les lector Annie Yang

24 november 2020

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) zou meer gebruik kunnen maken van data bij het nemen van beslissingen, vindt lector Digital Business Annie Yang. Zelf wil ze er graag een bijdrage aan leveren dat dit ook gaan gebeuren. In haar openbare les legt ze uit waarom dit zo belangrijk is en waar volgens haar aan gewerkt moet worden. Door ook studenten te betrekken bij haar onderzoek verwerven zij deze broodnodige datakennis en daarnaast helpt het praktijkgericht onderzoek om het gat tussen wetenschap en de praktijk kleiner te maken.

Er moet meer aandacht komen voor data volgens de lector. Haar lectoraat heet dan ook Turning Data into Strategic Assets – data gebruiken als strategisch kapitaal. Het lectoraat maakt deel uit van de onderzoekslijn Digital Economy van het Kenniscentrum Business Innovation. Het ontwikkelen van kennis voor het innoveren en digitaliseren van bedrijfsprocessen is het belangrijkste aandachtspunt voor het onderzoeksteam. Denk bijvoorbeeld aan vernieuwing van business modellen, productmarktcombinaties en marketingconcepten die voortkomen uit big data en nieuwe informatietechnologie.

Start met kleine projecten

Het onderzoek van Annie Yang richt zich op de transitie naar een meer digitale omgeving bij het MKB. “We horen het meeste over digitalisering bij grote bedrijven, maar ook het MKB kan er zijn voordeel mee doen, bijvoorbeeld door meer te gaan werken op basis van beschikbare data”, stelt ze. Kleinere bedrijven kunnen volgens haar het beste starten met kleine dataprojecten.

En studenten kunnen daar een rol in spelen. Studenten leren door mee te werken in de MKB-projecten meer over hoe ze data kunnen gebruiken, maar ook bijvoorbeeld op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ze doen praktische ervaring op en het komt ten goede aan het onderzoek omdat we meer bedrijven kunnen bereiken. Daarnaast hebben we veel aan de creativiteit van studenten, die soms met nuttige tips komen.  

Toepasbaarheid

Annie Yang vindt het doen van praktijkgericht onderzoek heel relevant: “Ik vind het altijd zonde als de uitkomsten van onderzoek verder nergens toepasbaar zijn. Dat is het gat tussen onderzoek en praktijk, en persoonlijk probeer ik altijd om dat gat kleiner te maken. Als we een onderzoek opstellen moeten we daarbij ook denken aan onderwijs, bedrijfsleven en praktijk, en natuurlijk het wetenschappelijke gedeelte. Bij de hogeschool heb ik als onderzoeker de mogelijkheid om met alle drie deze pilaren te werken.”

In de openbare les komen naast directeur Arjen van Klink van het Kenniscentrum ook enkele onderwijscollega's en een ondernemer aan het woord. De les besluit met een discussie over ondermeer datageletterdheid, privacy en de transformatie naar een moderne business school tussen Annie Yang, de docenten Alfons Looman en Boudewijn de Graaf en collegelid Zakia Guernina.