Menu
  English

  Expertcollege van docenten: “De hogeschool scherp houden op de bedoeling”

  31 oktober 2019

  Hogeschool Rotterdam heeft als eerste hogeschool in Nederland een Expertcollege van docenten en docent-onderzoekers samengesteld. Docenten staan het dichtst bij de studenten en hebben vanuit die positie een mening over wat nodig is voor beter onderwijs.

  Het bestuur van de hogeschool biedt het Expertcollege vier keer per jaar de gelegenheid met adviezen te komen. Begin oktober kwam het nieuw opgerichte Expertcollege voor het eerst bij elkaar. Docenten Helen de Haan, Renee Turner (niet op de foto) en Boudewijn de Graaf, drie van de leden, vertellen waarom ze in het Expertcollege stappen en wat ze graag willen bereiken.

  Waarom hebben jullie ‘ja’ gezegd tegen een plek in het Expertcollege?

  Boudewijn de Graaf, opleiding Business IT & Management, antwoordt kort en direct: “Omdat ik de hogeschool scherp wil houden op wat de bedoeling is van onze organisatie: goed onderwijs verzorgen. Verder vind ik het belangrijk vanuit mijn eigen vakkennis en vanuit mijn eigen onderwijspraktijk te kunnen spreken.”

  Helen de Haan-Cao van de opleiding International Business and Management Studies is ook lid van de Centrale Medezeggenschapsraad: “Het Expertcollege en mijn bijdrage aan de CMR kunnen elkaar juist versterken als we het goed doen. In de CMR hebben we het over dossiers als strategie en beleid, jaarplanning, huisvesting, ICT, reglementen, veiligheid, financiën en governance. Belangrijke onderwerpen die ook effect hebben op het onderwijs. Het bespreken van onderwerpen als kwaliteit van onderwijs en onderzoek, of de betekenis van het docentschap, raakt daardoor ondergesneeuwd.

  In het Expertcollege gaan we ons juist focussen op het fundament van een school: het onderwijs en onderzoek zelf, het docentschap. Het Expertcollege komt op een goed moment: in 2015 is de strategische agenda gelanceerd, in 2017 de uitvoeringsagenda en de WERKplaatsen. Wat hebben we goed gedaan met alle initiatieven die de afgelopen jaren ontplooid zijn? Wat heeft dat alles ons opgeleverd aan onderwijs- en onderzoekskwaliteit? Het is een goed moment om samen daarop te reflecteren.”

  Renée Turner, hoofddocent bij Willem de Kooningacademie en bij het samenwerkingsverband RASL (waar studenten tegelijkertijd een hbo-diploma in de kunsten als een academisch diploma kunnen behalen) geeft aan dat zij in het Expertcollege stapt om van elkaar te leren: “Er is zoveel expertise in zoveel verschillende disciplines. Ik ben echt nieuwsgierig hoe anderen soortgelijke vraagstukken aanpakken.”

  Wat is jullie eerste indruk na de bijeenkomst?

  Boudewijn: “Het was een verkennende bijeenkomst. We hebben vooral gebrainstormd, bijvoorbeeld ook over hoe we nu naar de student moeten kijken. Is de student een ‘klant’ van de hogeschool die we bedienen met goed onderwijs of is hij iemand voor wie we een beetje moeten zorgen zodat hij ook als persoon straks een goede landing maakt op de arbeidsmarkt?”

  “Het ging over heel veel thema’s”, zegt Helen. “Burgerschap, het versterken van de connectie met de buitenwereld, maar ook inclusiviteit en pedagogiek. Er gebeuren heel veel mooie dingen bij de hogeschool, wat mij betreft moeten we veel meer duidelijk maken hoe onderwijsverbeteringen tot stand komen. Bijvoorbeeld laten zien hoe bevindingen in onderzoek het onderwijs vernieuwen. Daarmee motiveren we studenten: goed onderzoek doen levert zinvol resultaat op voor henzelf en het beroepenveld.” Renée: “Het was een openhartig gesprek. Iedereen deelde graag zijn ervaringen uit de praktijk. Pedagogiek werd, ongeacht uit welke discipline iedereen kwam, belangrijk gevonden, net als het voortdurend blijven leren en bijschaven van je professionaliteit. Samen willen we een krachtige ‘learning community’ creëren.”

  Volgende keer gaan we focus aanbrengen. Al kiezen we maar één onderwerp waarop we vol gaan inzetten, het gaat er uiteindelijk om dat we wat bereiken voor de onderwijskwaliteit, geven ze gezamenlijk aan.

  Wat hopen en verwachten jullie van het Expertcollege?

  Boudewijn: “Ik hoop dat we kritisch kunnen blijven. Daarom vind ik dat je niet langer dan een jaar of drie, vier in dit college moet zitten. Als je nieuw in het Expertcollege binnenkomt kun je je verwonderen en dingen opmerken. Als je onderdeel uit gaat maken van het Expertcollege-meubilair zie je mogelijk zaken als vanzelfsprekend die dat misschien helemaal niet zijn. Helen beaamt: “Het College van Bestuur vraagt om kritische sparringpartners, ik wil daaraan toevoegen ‘kritisch en stimulerend’. Het zou mooi zijn als over een aantal jaar andere collega’s onze plek innemen, collega’s die net bij de hogeschool komen werken én collega’s die er al langere tijd werken, een mooie mix. Die mogen dan best een andere visie hebben dan wij. Het gaat om de frisse blik direct vanaf de werkvloer die het Expertcollege kan bieden.”

  Het wat en waarom van het Expertcollege

  Het Expertcollege is voortgekomen uit het idee om bij de hogeschool een Academische Raad in te stellen. In het 'one-tier governance' model, gebruikelijk in de Angelsaksische landen, zitten bestuur en toezichthouders samen in één ‘board’ en worden ze geadviseerd over onderwijsinhoudelijke zaken door een Academische Raad. In een ‘two-tier board’ (het ‘Rijnlandmodel’) zoals we in Nederland kennen, worden bestuurders gecontroleerd door een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht en zijn adviesraden niet gebruikelijk.

  Advies over hogeschoolbrede vraagstukken - met name met betrekking tot de beroepsuitoefening en professionele ontwikkeling van docenten – wordt door het bestuur wel als belangrijk gezien. Omdat er verschillende beelden en verwachtingen waren over de bedoeling en functie van een Academische Raad is dit idee losgelaten en is een ‘expertcollege’ in het leven geroepen van bevlogen docenten die op structurele basis in dialoog gaan met het College van Bestuur over genoemde onderwerpen.