Menu English

CoE HRTech nieuw expertisecentrum Hogeschool Rotterdam

04 oktober 2022

Centre of Expertise (CoE) HRTech is het nieuwe expertisecentrum van Hogeschool Rotterdam dat onderzoeks- en innovatieprojecten uitvoert rond grote maatschappelijke vraagstukken als klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie en digitalisering en bijdraagt aan het werven van meer technisch talent.

Dit gebeurt in nauwe publiek-private samenwerking tussen onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en overheid en binnen de thema’s van HRTech. Kenniscentrum Duurzame HavenStad en RDM Centre of Expertise bundelen hun krachten en gaan vanaf 1 januari 2023 samen verder onder deze nieuwe naam.

HRTech

Hogeschool Rotterdam wil één van de grootste techniekopleiders van Nederland worden en leidend zijn in de vernieuwing van het techniekonderwijs en het daar onlosmakelijk aan verbonden praktijkgericht onderzoek. Daarmee dragen we graag bij aan het oplossen van de maatschappelijke opgaven. Binnen HRTech werken we aan het realiseren van deze ambities. Dat lukt alleen als we – met onderwijs, onderzoek én praktijkpartners – multidisciplinair samenwerken, praktijkgericht en op z'n Rotterdams. HRTech is de netwerkorganisatie waarin hogeschoolinstituten CMI, EAS, IGO en RMI, kenniscentrum Creating 010 en CoE HRTech samenwerken. Kijk voor meer informatie op hr.nl/hrtech.

Maatschappelijke uitdagingen

De samenwerking binnen het techniekdomein vindt plaats op zes inhoudelijke thema's, verbonden aan diverse maatschappelijke uitdagingen – alle met een grote technische component: 

  • Circular Makers Industry: we werken aan nieuwe ontwerp- en productiemethoden waarmee de Rotterdamse maakindustrie kan bijdragen aan een volledig circulaire economie
  • Resilient City: omdat de fysieke én digitale infrastructuur essentieel zijn voor een grote stad, werken we samen met partners aan een weerbaar en veerkrachtig Rotterdam
  • Smart Logistics & Maritime Innovation: met logistieke en maritieme innovaties helpen we Rotterdam de slimste haven te blijven en de verbinding met het achterland te optimaliseren
  • Smart & Social City: we willen digitale technologie mét oog voor de menselijke maat, voor een stad die niet alleen slim maar ook sociaal wil zijn
  • Sustainable Port Industry: we dragen bij aan een haven die de afhankelijkheid van fossiele energie en grondstoffen wil verminderen en vooroploopt in de energietransitie
  • ZorgTech010: in dit hogeschoolbrede thema werken studenten, docenten, onderzoekers en het werkveld van zowel het techniek- als het zorgdomein samen aan zorgtechnologie

Daarnaast werken we samen aan een overkoepelende aanpak voor Instroom & Studentsucces; er zijn veel meer mensen nodig in de techniek – bijvoorbeeld om de energietransitie te realiseren – en dat maakt werving en studiesucces tot prioriteit van HRTech.

Landelijke ontwikkeling CoE’s

Op basis van landelijke ontwikkelingen rond de vorming en succesvolle invulling van CoE’s – die zich richten op onderwijsvernieuwing, relevant praktijkgerichte onderzoek én verbinding met maatschappelijke organisaties – heeft het College van Bestuur van de hogeschool besloten Kenniscentrum Duurzame HavenStad en RDM CoE samen te voegen in één organisatie. Het kenniscentrum en expertisecentrum zijn gevestigd in hetzelfde gebouw op de campus van RDM Rotterdam en werken in de praktijk al veel samen. Deze samenvoeging is daarvan de bekrachtiging.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen