Menu
  English

  Circulaire minors helpen Diagnostisch Kernlaboratorium Erasmus MC verduurzamen

  18 april 2023

  Het Erasmus MC kent 14 laboratoria, verspreid over verschillende thema’s, waar diagnostiek in het kader van patiëntenzorg wordt uitgevoerd. In totaal worden er jaarlijks 8,4 miljoen bepalingen gedaan voor verschillende afdelingen binnen en buiten het ziekenhuis. Dit levert veel medisch afval op. De vraag vanuit het Diagnostisch Kernlaboratorium is ‘Hoe kunnen afvalstromen gereduceerd worden en kan circulariteit bevorderd worden?’. Studenten van Hogeschool Rotterdam hebben achttien weken in een Research & Development team en vanuit verschillende invalshoeken de opdracht uitgewerkt in de minors Circular Maker en Fieldlab Leadership for Circular Transition(s).

  Circulaire minors

  Tijdens de minors Circular Maker en Fieldlab Leadership for Circular Transition(s) hebben vier groepen van drie à vier studenten in teamverband samengewerkt aan het circulaire vraagstuk van het Erasmus MC. De studenten werkten transdisciplinair; hierbij wordt kennis samengebracht vanuit verschillende opleidingen, van Industrieel Product Ontwerpen tot Chemie en van (Technische) Bedrijfskunde tot Civiele Techniek. Hierdoor leren studenten over de grens van het eigen vakgebied heen te kijken en samen een bijdrage te leveren aan het oplossen van complexe circulaire vraagstukken.

  Afvalstromen in kaart brengen

  Om de circulariteit van het Diagnostisch Kernlaboratorium binnen het Erasmus MC te verbeteren, zijn de afvalstromen in kaart gebracht en zijn er voorstellen gedaan op basis van de R-ladder die ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hanteert om afval te reduceren. Wat zit er allemaal in de afvalcontainers van het Diagnostisch Kernlaboratorium? Wat wordt er gescheiden en wat (nog) niet? De eerste stap is bewustwording creëren bij de werknemers door interactief voorlichting te geven en samen mogelijke oplossingen aan te dragen. Kunnen er bepaalde producten niet meer gebruikt worden (Refuse, R0) of kan verbruik verminderd worden (Reduce, R2)? Hoe hoger de R-strategie op de R-ladder staat, hoe lager het grondstofverbruik zal zijn.

  Recyclen of hergebruiken

  Een andere groep studenten constateerde dat er een enorme hoeveelheid bloedafnamebuisjes met dopjes in de afvalstroom terechtkomt. Deze dopjes zijn momenteel niet te hergebruiken, maar komen doorlopend binnen als laboratoriumafval en daarom hebben ze samen met Erasmus MC besloten om te kijken of deze dopjes gerecycled kunnen worden. Uit hun onderzoek bleek dat de dopjes gemaakt zijn van LDPE (lagedichtheidpolyetheen), wat een geschikt materiaal is om bijvoorbeeld vuilniszakken van te maken. Zo kan er van een onderdeel in het afval een circulair proces gemaakt worden binnen het Erasmus MC. Een andere mogelijkheid die onderzocht is via levenscyclusanalyse (LCA) is om de huidige plastic reageerbuis te vervangen door een glazen reageerbuis, zodat deze hergebruikt kan worden. Hetzelfde geldt voor de afvalstroom van pipetjes. Deze zijn ook van LPDE gemaakt.

  Estafetteprojecten

  Bij samenwerkingspartner Erasmus MC is er ook een wens om de labs duurzamer te maken, vertelt Michael van der Voorden, Manager Backoffice bij Diagnostisch Kernlaboratorium Erasmus MC: “De studenten hebben in achttien weken een goede analyse gemaakt van welke afvalstromen er zijn binnen het Diagnostisch Kernlaboratorium. Een mooie opvolging van dit project zou zijn als er een real time datasysteem gebouwd wordt. Met als doel om de afvalproductie binnen het kernlaboratorium te reduceren.” De studenten hebben tijdens de afgelopen circulaire minors een blauwdruk ontwikkeld voor de reageerbuisjes en de pipetjes die op dit moment van plastic zijn. “Een vervolg van dit project zou kunnen zijn dat een afstudeerder Werktuigbouwkunde een apparaat ontwikkelt dat het rubber van de dopjes scheidt”, vertelt Michael. “Het is mooi als de projecten als een estafetteproject worden doorgegeven, zo werken we samen aan het verduurzamen van de labs.”

  Meedoen?

  In september 2023 wordt er, bij voldoende aanmelding, een vervolg gegeven aan onder andere dit project bij Erasmus MC en er staan ook nog projecten open bij andere bedrijven. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden voor de minor Circular Maker en voor de minor Fieldlab Leadership for Circular Transition(s) hier.

  Student Biki is erg enthousiast over de minor: “Over het algemeen ben ik erg blij met mijn keuze voor Circular Maker. Mijn interesse als ontwerper ligt vooral bij duurzaamheid. Ik wilde dan ook een minor kiezen die hierop aansloot. Het was een kleine minor, wat het eigenlijk ook wel heel gezellig maakte. Je wist waar de meeste groepjes mee bezig waren en kon dan makkelijk even sparren over de opdracht.”

  Wil je samenwerken met Hogeschool Rotterdam op het gebied van circulariteit? Lees dan meer over het thema Circular Makers Industry of neem contact op met themacoördinator Eveline Bijleveld via circularmakersindustry@hr.nl.