Menu
  English

  Circulaire maakindustrie

  In stad en haven

  Circulaire maakindustrie is één van de thema's binnen HRTech. Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn. Dat betekent dat onze economie dan volledig draait op herbruikbare grondstoffen. In deze circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. En in 2030 willen we al 50% minder primaire grondstoffen (mineralen, metalen en fossiel) gebruiken.

  Ambitieus

  Dat zijn ambitieuze doelstellingen, waar de Rotterdamse maakindustrie een grote bijdrage aan kan leveren. Bestaande productieprocessen kunnen zo ingericht worden dat er minder 'virgin' grondstoffen nodig zijn. Als deze toch nodig zijn, wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van duurzaam geproduceerde, hernieuwbare (onuitputtelijke) en algemeen beschikbare grondstoffen zoals biomassa. Daarnaast liggen er uitdagingen om nieuwe productiemethodes te ontwikkelen en nieuwe producten circulair te ontwerpen om te komen tot een circulaire maakindustrie in onze stad en haven.

  Praktijkgericht onderwijs

  Binnen het thema Circulaire maakindustrie leiden we studenten op die in en áán een circulaire maakindustrie werken. De circulaire economie is een relevant vraagstuk voor veel opleidingen binnen het technologiedomein, bijvoorbeeld de opleidingen van EAS. Studenten gaan er ook in de praktijk mee aan de slag, tijdens multidisciplinaire projecten, minors als Creative Engineering en Innovation Engineering and Design en natuurlijk hun stage- en afstudeeropdracht.

  Onderzoeks- en innovatieprojecten

  In nauwe aansluiting op ons onderwijs voeren we onderzoeks- en innovatieprojecten uit die voortkomen uit de maatschappelijke uitdagingen. Onze lectoren en onderzoekers, docenten en studenten werken samen met partners aan projecten rond de circulaire maakindustrie.

  Samenwerken?

  Wil je samen met ons bouwen aan een circulaire maakindustrie? Neem dan contact op met themacoördinator Eveline Bijleveld via circulairemaakindustrie@hr.nl.

  Circulair nieuws