Menu English

Hogeschool Rotterdam benoemt Karin Neijenhuis tot lector Zorg voor Communicatie

Persbericht
25 augustus 2016

Hogeschool Rotterdam heeft dr. Karin Neijenhuis benoemd tot lector Zorg voor Communicatie bij Kenniscentrum Zorginnovatie. De focus van Neijenhuis’ onderzoek zal liggen op de implementatie van vernieuwingen in de logopedische zorgpraktijk met doorwerking naar de betrokken opleidingen van Hogeschool Rotterdam, met name de opleiding Logopedie. Kenmerkend voor het werk van de lector is de nauwe samenwerking met logopedisten uit de regio, hun cliënten en diens contacten.

Logopedie is een betrekkelijk jong vakgebied en vooral ondersteuning van de professionals zelf, in hun diverse rollen, is van belang om de eigen beroepsidentiteit verder te kunnen ontwikkelen. De logopedist bekijkt samen met de cliënt en diens omgeving hoe de cliënt grip kan krijgen op het leven met (veelal chronische) communicatieproblemen. Hierbij vervult de logopedist steeds vaker de rol van coach. Niet alleen van de cliënt en zijn nabije omgeving, maar ook van andere professionals die met deze cliënt te maken hebben. Neijenhuis zal bij de opleiding Logopedie meewerken aan een verdere ontwikkeling van het beroep en zal haar kennis inzetten bij andere relevante projecten van Kenniscentrum Zorginnovatie.

Neijenhuis zal in nauwe samenwerking met de opleiding Logopedie de volgende onderzoeksthema’s van de kennisagenda verstevigen: 1. Taal & Gehoor; 2. Meertaligheid; 3. Evidence-based logopedie; 4. De logopedist als coach. Ze verbindt deze thema’s door enerzijds inhoudelijke kennis te ontwikkelen (thema 1 en 2) en anderzijds, bij het implementeren van nieuwe kennis, ondersteuning te bieden aan de professionals zelf (thema 3 en 4).

Neijenhuis’ huidige onderzoeksprogramma omvat onder andere de onderwerpen auditieve verwerkingsproblemen, gehoorbeperking in het hoger onderwijs, bevorderen van evidence-based logopedie, implementatie richtlijn afasie en ouderbetrokkenheid bij (meer)talig opvoeden. Neijenhuis werkt intensief samen met Zorggroep Logopedisten Rotterdam (ZOLORO), beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en de federatie van Nederlandse Audiologische Centra (FENAC).

Karin Neijenhuis

Karin Neijenhuis is logopedist en spraak-taalpatholoog. In 2003 is ze gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op de ontwikkeling van een testbatterij voor auditieve verwerkingsproblemen. Neijenhuis deed veel praktijkervaring op bij de diagnostiek van spraak-taal- en gehoorproblemen op diverse audiologische centra. Sinds 2003 is ze werkzaam als docent bij Hogeschool Rotterdam (opleiding Logopedie) en sinds 2012 verricht zij als hoofddocent Evidence-Based Care onderzoek naar evidence-based practice in de gezondheidszorg, in het bijzonder de logopedie.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen