Menu Zoeken English

Hogeschool Rotterdam benoemt Mariëlle Theunissen als lector Samen opleiden

11 mei 2016

Hogeschool Rotterdam heeft dr. Mariëlle Theunissen aangesteld als lector Samen opleiden bij Kenniscentrum Talentontwikkeling. De benoeming van Theunissen is een antwoord op de behoefte van het scholenveld in Zuidwest-Nederland en Instituut voor Lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam om het samen opleiden te versterken en een gezamenlijke visie op dit thema te ontwikkelen.

Het domein van Samen opleiden omvat het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Deze sectoren kunnen veel van elkaar leren. In veel opleidingsscholen zijn uitstekende voorbeelden te vinden van opleidingsarrangementen die werken. Theunissen kijkt daarvoor over de grenzen van de Rotterdamse regio en over de landelijke grenzen. Samen opleiden is in Nederland, Europa en de Verenigde Staten op verschillende manieren ontworpen en ontwikkeld; de opleidingsscholen in de Rotterdamse regio kunnen daarvan leren en hun voordeel mee doen. Kennisdeling en –uitwisseling is één van de doelstellingen van het onderzoek van Theunissen.

De opdracht voor Theunissen is drieledig. Ten eerste het verbinden van het opleiden van leraren door Instituut voor Lerarenopleidingen met het opleiden van leraren door de vele scholen voor primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Zuidwest-Nederland. Daarnaast het optimaliseren van de doorlopende leerlijn van studerende leraren, leraren in de inductiefase en het loopbaanbeleid van scholen. En ten derde het verbeteren van de curricula van de lerarenopleiding van de hogeschool op basis van de bevindingen die volgen uit het onderzoek Samen opleiden.

Theunissen geeft deze opdracht invulling door flankerend onderzoek te verrichten bij het inrichten van opleidingsarrangementen in startende opleidingsscholen evenals door te onderzoeken of Samen opleiden leidt tot het bereiken van de gewenste doelstellingen. De doelstellingen zijn: verhoging van de kwaliteit van de (aanstaande) docenten, minimalisering van de praktijkshock, sterkere verbinding tussen praktijk en theorie en docenten langer behouden voor het beroep.

‘Samen opleiden’ maakt onderdeel uit van de onderzoekslijn Optimalisering leerprocessen van Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam. Hiermee geeft het kenniscentrum invulling aan de ambitie praktijkgerichte kennis uit de wetenschap, het onderwijs en het werkveld aan elkaar te verbinden en optimaal in te bedden binnen de hogeschool. Theunissen zal bij haar onderzoek nauw samenwerken met Instituut voor Lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam en opleidingsscholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo in de regio Zuidwest-Nederland.

Over Mariëlle Theunissen

Mariëlle Theunissen is onderwijskundige en voltooide haar doctoraal opleiding Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 1995 promoveerde zij op een proefschrift naar samenwerking tussen onderwijsorganisaties. Tijdens en na haar promotie werkte Mariëlle als lerarenopleider aan de lerarenopleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen en Hogeschool Rotterdam. Tevens is zij docent muziek en CKV aan het Alfrink College in Zoetermeer en is zij betrokken bij de ontwikkeling van de Opleidingsschool Haaglanden.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen