Menu Zoeken English

Openbare les Ruud van der Horst

2 december 2021

Op donderdag 2 december vindt de openbare les 'Vakmanschap in de forensische zorg' plaats. In deze bijeenkomst staat de professionalisering en deskundigheidsbevordering van (toekomstige) professionals in het forensische zorgveld centraal. Theater Buiten De Muren, een groep die bestaat uit cliënten en professionals, zorgt voor een bijzondere omlijsting van de openbare les.

Professionals in de forensische zorg staan voor de complexe taak om terugval in delictgedrag bij psychiatrische patiënten te voorkomen. Dit doen zij door middel van begeleiding en behandeling. Deze professionals hebben een grote verantwoordelijkheid, omdat eventuele terugval van patiënten aanzienlijke maatschappelijke consequenties heeft. Vanwege de grote maatschappelijke belangen en verantwoordelijkheden die bij het werk komen kijken, is het belangrijk dat professionals goed zijn toegerust voor hun taak. Dit vraagt dan ook om vakmanschap! Maar wat zijn de ingrediënten van vakmanschap? En hoe kan hier zo goed mogelijk invulling aan worden gegeven?

Tijdens mijn openbare les schets ik een beeld van de ontwikkelingen in de forensische zorg. Deze gaan enerzijds over de professionalisering van de sector, maar hebben eveneens de roep om vakmanschap doen toenemen. Er wordt inzichtelijk gemaakt wat bij vakmanschap komt kijken en wat dit specifiek betekent in de context van de forensische zorg.

Tijdens de openbare les van lector Ruud van der Horst zal worden ingegaan op deze vragen. Tevens presenteert Ruud hoe de komende jaren vanuit het lectoraat Vakmanschap Forensische Zorg zal worden bijgedragen aan het versterken van het vakmanschap in de sector.

Theater Buiten De Muren geeft u tijdens de middag een unieke inkijk in de forensische zorg.

Via livestream

De les is via een livestream te volgen op de pagina van de openbare les. U kunt zich hier ook aanmelden. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met meer informatie. 

Ga naar de pagina over de openbare les

Programma

14:45 uur Digitale inloop
15:00 uur Opening door Theater Buiten De Muren
en Marleen Goumans, directeur Kenniscentrum Zorginnovatie
15:10 uur Openbare les van Ruud van der Horst
15:40 uur Sprekers
Wouter Boogaard, divisiedirecteur Forensische Zorg en
Justitiële Jeugdinrichtingen bij JenV

Harry Beintema, directeur behandelzaken bij de Van Mesdagkliniek
16:00 uur Theater Buiten De Muren
16:20 uur Afronding door Ron Bormans, voorzitter College van Bestuur
van Hogeschool Rotterdam
16:30 uur Einde

 

Details

Datum Donderdag 2 december 2021
Tijd 15:00 - 16:30 uur
Livestream De livestream is te volgen op: hr.nl/OpenbarelesRuudvanderHorst

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen