Menu
  English

  Cauberg Huygen

  Afstuderen in de bouwpraktijk van de toekomst

  Welkom in de inspiratieruimte van: Cauberg Huygen

  Wie zijn wij?

  Wij zijn een adviesbureau met als belangrijkste adviespijlers de gebouwde omgeving, milieuconsultancy (voor bedrijven) en milieutoezicht (voor overheden). Voor de gebouwde omgeving adviseren we op de kennisgebieden bouwfysica, akoestiek, duurzaamheid, brandveiligheid en bouwkwaliteit, terwijl we bedrijven helpen hun ambities te realiseren door te adviseren voor onder meer industrielawaai, milieuzonering, stikstofdepositie en externe veiligheid.

   Ons bedrijf kent een platte organisatiecultuur op basis van zelfsturende team en de sfeer binnen de teams is informeel. Met in totaal zo’n 140 medewerkers - verspreid over de vestigingen in Rotterdam, Amsterdam, Best, Zwolle en Maastricht – bedienen we opdrachtgevers in heel Nederland.

  Interessante linken

  Website

  Brochure CH

  Instagram  Onze ambitie

  Cauberg Huygen heeft als adviesbureau de ambitie om gebouwen te realiseren met aandacht voor duurzaamheid, comfort en veiligheid. De toekomstige bouwpraktijk vraagt van ons meer en meer aandacht voor duurzame en energiezuinige gebouwen, reductie, hergebruik en toepassing van circulaire materialen en aandacht voor de effecten van klimaatverandering. Dit zien we bijvoorbeeld terug in projecten die in houtbouw worden uitgevoerd om de milieuprestatie te verbeteren en waarbij wij innovatieve oplossingen moeten ontwikkelen om de akoestische kwaliteit en brandveiligheid te garanderen en om oververhitting te voorkomen.

  Daarnaast zien wij de ontwikkeling op het gebied van digitalisering in de gebouwde omgeving. Daarbij richten wij ons op parametrisch ontwerpen, waarbij de relaties tussen verschillende onderdelen/vakgebieden in een ontwerp gemaakt worden door slim gebruik te maken van 3D rekenmodellen (bezonning/beschaduwing, energie, daglicht, etc) en op die manier snel varianten parametrisch door te kunnen rekenen om tot de meest optimale oplossing te komen. Gebruikmakend van alle kennis die wij in huis hebben,  parametrisch ontwerpen en ons eigen akoestisch en bouwfysisch laboratorium is het onze missie om duurzame gebieds- en gebouwontwikkeling te bevorderen.