Menu
  English

  Smits Vastgoedzorg

  Afstuderen in de bouwpraktijk van de toekomst

  Welkom in de inspiratieruimte van: Smits Vastgoedzorg

  Over Smits Vastgoedzorg

  Welkom bij Smits Vastgoedzorg! Smits Vastgoedzorg levert een bijdrage aan de leefbaarheid, kwaliteit en groei van de woningvoorraad door het onderhouden, verbeteren en transformeren van wijken en het vastgoed daarin.

  Nederland staat voor een grote uitdaging rond woningbouw en energietransitie. Deze uitdagingen moeten in samenhang worden opgepakt. Binnen de bebouwde omgeving door middel van integrale wijkaanpakken van splitsen, uitbouwen, optoppen, renoveren, gebruiken van restruimte en herstructureren. Wij kennen het vastgoed en de wijken waarin deze uitdagingen opgepakt gaan worden. En hebben de vakmensen en de methodieken om een hoofdrol te vervullen in deze transformatie. Vind jij het een uitdaging om mee te denken en hier een bijdrage aan te leveren? We gaan graag met je in gesprek!

  Interessante linken

  Smits Vastgoedzorg Website

  Informatie over de ambitie van het bedrijf:

  omschrijving van de ambities voor de toekomstige bouwpraktijk als aanzet voor een mogelijke afstudeerplek: Door samen te werken met bewoners, gemeenten, corporaties, andere vastgoedeigenaren en leveranciers weten wij bij te dragen aan de bouwkundige, energetische en sociale vernieuwing van wijken. Wij nemen een voortrekkersrol in het proces van planontwikkeling, planvoorbereiding en realisatie van integrale wijkaanpakken. En in het vernieuwen van het vastgoed namens onze opdrachtgevers. Daarmee leveren wij een strategische bijdrage aan zowel de maatschappelijke als bedrijfskundige doelen van onze opdrachtgevers, in termen van vastgoedkwaliteit, duurzaamheid, bewonerstevredenheid, sociale cohesie en rendementseisen.