Menu
  English

  Houd klimaatverandering binnen de perken - Reduce climate change

  (Scroll down for English) Energie is overal, kijk maar eens om je heen. Verlichting, koeling, verwarming en ventilatie. En denk eens aan al die apparaten; die telefoon die je in je handen hebt, laad je vast wel eens op bij de hogeschool. Alle stroom kopen we groen in, en dat niet alleen: Hogeschool Rotterdam heeft op dit moment bijna 1.000 zonnepanelen op de daken liggen en dat worden er steeds meer. Maar niet alleen zonnepanelen zijn belangrijk, we doen ook andere dingen. Daarbij moet je dan denken aan LED-verlichting, extra isolatie en zuinigere apparaten. Zo hebben we in de laatste acht jaar het energiegebruik met maar liefst 20 procent weten terug te dringen. Hiermee gaan we flink door de komende jaren om te ervoor zorgen dat de klimaatverandering binnen de perken blijft, helemaal in lijn met het klimaatakkoord van Parijs! Klimaatverandering is dan ook één van onze focusgebieden als Hogeschool Rotterdam.

  Hogeschool Rotterdam werkt aan verduurzaming in haar bedrijfsvoering, onder meer door  afvalmanagement, duurzaam inkopen, werkgeluk, inclusief personeelsbeleid en  energiebesparing. De Sustainable Development Goals (SDG's) vormen een leidraad bij ons duurzaamheidsbeleid.

  Doel 13: Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden
  Lees meer over SDG doel 13 >>

   

  Reduce climate change

  Energy is everywhere, just look around you. Lighting, cooling, heating, and ventilation. What about all the products like your phone that you use and charge at Rotterdam University of Applied Sciences? All our electricity is green and that’s not all: RUAS has got 1,000 solar panels on the roofs of our buildings and counting. Having said that, it’s not just solar panels that are important, we undertake other activities as well. For example, LED lighting, extra isolation, and energy efficient machines. Just a few ways in which we have managed to reduce energy use by twenty per cent in the last eight years. We will continue improvements in the years to come to limit climate change, in line with the Paris Climate Agreements! Climate Change is one of our Focus themes.

  The Sustainable Development Goals serve as our guideline for reaching a more sustainable University of Applied Sciences.
  Goal 13: Take urgent action to combat climate change and its impacts.
  Read more about SDG 13 >>