Menu English

Laat je inspireren over toetsen en inclusiviteit

Download de poster!

Toetsing en Inclusiviteit zijn allebei hot topics als het gaat om de kwaliteit van het hoger onderwijs. Maar, komen ze elkaar ook tegen? Hoe kan je ze laten samenwerken? De poster ‘toetsing en inclusiviteit’ biedt inspiratie om te kijken naar toetskwaliteit door een inclusie-bril.

De expertisegroep inclusie (EGI) en de expertisegroep Toetsen, beide onderdeel van de afdeling Onderwijskwaliteit, hebben de inspiratieposter Toetsing & inclusiviteit ontwikkeld. De poster ziet inclusiviteit als een factor die invloed uitoefent op alle toetsvormen, didactische keuzes en toetsmodellen.  Als basis voor de poster worden de kwaliteitscriteria voor toetsing, zoals ook behandeld in de BKE, gebruikt: betrouwbaarheid, validiteit, bruikbaarheid en transparantie.  

(Klik op de afbeelding voor een pdf versie om te downloaden)

Gebruik de poster bij elke toetsvorm

‘Inclusief toetsen’ wordt soms gezien als een specifiek model voor toetsen. Dat doet deze poster bewust niet. De poster is bij iedere toetsvorm en ieder toetsmodel toepasbaar.  

De focus in deze poster ligt op de rol van docent/examinator en hoe er vanuit deze rol invloed kan zijn op toetsentiteiten. Een curriculumcommissie of examencommissie hebben bijvoorbeeld een andere rol en daarmee andere plaatsen en manieren om invloed uit te oefenen. 

In de poster worden voorbeelden en suggesties gegeven. Blijf zelf ook kritisch als het gaat om toetskwaliteit en inclusiviteit. Veel succes bij het toetsen! Heb je tips en suggesties, laat het ons weten.

Vragen, aanvullingen of tips?

Mail naar toetsen@hr.nl of inclusiviteit@hr.nl.  

De Expertisegroep Inclusiviteit en Expertisegroep Toetsen en Beoordelen’, onderdeel van de afdeling Onderwijskwaliteit.