Menu English

Toolkit inclusief Leiderschap

Wat speelt er binnen de organisatie

Een inclusief leider is zichtbaar betrokken bij D&I en maakt het een speerpunt binnen de organisatie. Inclusie in de praktijk vraagt om een cultuurverandering. Voor het realiseren van een inclusieve organisatie is inclusief leiderschap een randvoorwaarde aangezien management/leiders de strategische keuzes van een afdeling/organisatie bepalen. Daarnaast heeft het management ook een voorbeeldfunctie en wordt het volgende gevraagd van de leider.

Een inclusief leider:

  1. Kent zichzelf, de eigen manier van denken en handelen en is zelfkritisch, bijvoorbeeld op mogelijke (voor)oordelen. 
  2. Draagt het belang van diversiteit en inclusie inspirerend uit naar medewerkers. Vervult hierin een voorbeeldrol.
  3. Zorgt voor eerlijke kansen, toegang en ontwikkeling in het werk voor alle individuen en groepen. Heft eventuele oneerlijke behandeling op.
  4. Maakt verschillen tussen de teamleden inzichtelijk en benut deze om tot samenwerking en besluitvorming te komen. 
  5. Creëert een veilige werksfeer en stimuleert de vrijheid om ideeën uit te wisselen, feedback te geven en te reflecteren.

HR Academy ontwikkeld en implementeert verschillende trainingen en workshops.

  • 2022 Inclusie en Biasdag voor Managers & directeuren
  • 2023 Leergang Incl Leiderschap modules 1 & 2 voor management
  • 2023 verdere ontwikkeling routekaart inclusief leiderschap
  • 2023 borging modules Inclusief Leiderschap in bestaande MD trajecten voor nieuwe managers vanaf 2023

Terug naar home