Menu English

Inclusieve communicatie

Wat speelt er binnen de organisatie

Inclusieve communicatie is communicatie vrij van stereotypen waarbij begrip, herkenning en toegankelijkheid worden nagestreefd. Ook wordt rekening gehouden met gevarieerde perspectieven oa gender, etniciteit, seksuele oriëntatie, leeftijd, beperkingen en ook opleidings- en inkomensniveaus in gesprekken, tekst en beeldgebruik. . Inclusieve communicatie waardeert het belang van woorden en beelden en is kritisch over de impact die ze hebben voor verschillende groepen in de samenleving.

Als onderdeel van het actieplan Racisme heeft de afdeling MarCom onderzoek laten uitvoeren naar de mate van inclusie in de communicatie en correspondentie van Hogeschool Rotterdam. Het VerweyJonker Instituut heeft een rapport inclusief bevindingen opgeleverd. Vervolgens hebben de communicatie medewerkers een inhouse training gevolgd. Wil je ook aan de slag met inclusieve communicatie? Schrijf je in voor de cursus van de HR Academy.

Toolkit Inclusieve Communicatie

In de leergang Inclusieve communicatie: waarin wordt ingegaan op communicatie in je werkomgeving Werken bij - Faciliteiten - HR Academie - Activiteiten - Inclusieve communicatie.