Menu Zoeken English

Regie over het eigen leerproces

Het uitgangspunt in het nieuwe curriculum voor Logopedie
03 maart 2021

Aankomend studiejaar zullen de eerstejaars studenten van de opleiding Logopedie starten met een nieuw curriculum. De vakinhoud blijft hetzelfde, de verandering zit in de manier waarop het onderwijs wordt aangeboden en getoetst. Deze is totaal anders dan nu het geval is.

Wanneer je onze opleidingspagina bezoekt staat er:

Als logopedist is het je passie om mensen met een communicatie- en/of eet- en slikprobleem te helpen. Je doelgroep is breed: baby’s, peuters, kleuters, kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen.

Deze omschrijving van het vak in een notendop past al bij ons sinds het bestaan van onze opleiding. In de vier jaar dat je bij ons studeert is dat wat je leert: mensen met een communicatieve beperking helpen zo goed mogelijk deel te laten nemen aan het dagelijks leven. Dit is kern van ons vak en dat is in al die jaren niet veranderd. Dat is fijn, want dat maakt het beroep zo interessant en divers. Alleen is de wereld om ons heen inmiddels wel sterk veranderd.

De huidige participatiemaatschappij zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen waardoor de zorg zich ook meer verplaatst naar de thuissituatie. De vergrijzing maakt dat het werken met afasie, dementie, eet- en slikstoornissen, ziekte van Parkinson een steeds belangrijkere plaats inneemt. Deze verschuiving van zorg en de bezuinigingen in de zorg vraagt dat van zorgprofessionals een ondernemende en innovatieve houding om zichzelf staande te kunnen houden.  

Wat verandert er in de opleiding

Het is de  taak van de opleiding om studenten op te leiden die om kunnen gaan met al deze veranderingen. Dat is de reden dat wij in 2021-2022 starten met een nieuw curriculum. Hierdoor zorgen we ervoor dat de studenten na het behalen van hun diploma zelfstandig aan de slag kunnen als een ondernemende, flexibele, enthousiaste beginnende logopedist. Dit doen we door studenten vanaf het begin van de opleiding regie te geven over hun eigen leerproces, waarop ze steeds gecoacht en begeleid worden.

De lessen zijn zo ingericht dat studenten aan de hand van kritische beroepssituaties zowel zelfstandig als met de klas aan de slag gaan deze situatie op te lossen/vorm te geven. Hierbij komen de inhoudelijke kennis alsook de praktische vaardigheden aan bod, waarbij dan steeds de koppeling theorie-praktijk plaatsvindt. Het jaar is verdeeld in blokken waarbij ieder blok een doelgroep centraal staat: kinderen, volwassenen of ouderen. Toetsing vindt per blok op verschillende momenten en op verschillende manieren tijdens dat blok plaats. Te denken valt aan het verzamelen van feedback, het aantonen van de mate waarin je een vaardigheid beheerst, een kennistoets, het kristisch en professioneel kunnen redeneren. Daarnaast begeleiden we studenten intensief in het ontwikkelen van hun professionele identiteit.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen