Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties deeltijd

Tweejarige master in het Nederlands

Met de Master Management & Innovatie (MMI) leer je met o.a. verandermanagement op strategisch niveau te innoveren binnen het management in zorg en welzijn.

Als manager, (senior)beleidsmedewerker of projectleider wil je de ontwikkelingen en trends in de maatschappij een stap voor blijven. Deze master leert je mogelijkheden te zien die je eerder niet zag. 

We leven in een tijdperk van transitie waar de bestaande paradigma’s ter discussie staan. Van organisaties vraagt dit een omslag in denken en doen. Als verantwoordelijke vraagt dat verdere ontwikkeling van je kennis en vaardigheden op het gebied van innovatie. Van tactisch operationeel handelen naar strategisch kunnen denken.

Met creatieve en vernieuwende oplossingen inspelen op veranderingen in je omgeving. De rol op je nemen van inspirator en gangmaker van innovaties in je organisatie. De kunst verstaan om vernieuwingen door te voeren die ook werkelijk leiden tot een beter maatschappelijk resultaat. Wil jij die verandermanager worden die de strategische koersen zo kan beïnvloeden dat jouw organisatie verder kan?

In de Master Management en Innovatie leer je deze vaardigheden in een continue wisselwerking met je dagelijkse werkomgeving. Zo leer je complexe casussen op te lossen in je eigen organisatie.

Tijdens deze tweejarige opleiding leer je innovaties door te voeren die aantoonbaar leiden tot een beter resultaat. Je rondt de opleiding af met een meesterproef, een op jouw eigen organisatie toegesneden onderzoek en een beleidsadvies voor een innovatie. De kroon op jouw studie is de erkende graad Master of Arts (MA).

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties deeltijd

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Werkwijze

  De kracht van de opleiding is de verbinding tussen opleiding en de beroepspraktijk van maatschappelijke organisaties zoals zorg- en welzijnsinstellingen, overheidsorganisaties, onderwijs en woningcorporaties. Sterker, jouw eigen werk staat centraal! De master levert concrete handvatten voor jouw beroepsuitoefening. Kennis uit de opleiding pas je direct toe op jouw eigen praktijk. Vanuit jouw eigen praktijkervaring breng je weer vraagstukken in om daar met je opgedane kennis meteen mee aan de slag te gaan. 

  De (gast)docenten zijn zelf werkzaam in de beroepspraktijk. Het opleidingsprogramma anticipeert op nieuwe ontwikkelingen en biedt actuele inzichten en state-of-the-art kennis. Er wordt een beroep gedaan op je analytisch en oplossend vermogen. 

  Een uitdagende omgeving

  Je verdiept je kennis en oefen je vaardigheden via inspirerende werkvormen gebaseerd op Action Learning. Wat je kunt verwachten zijn seminars, simulaties en practica, projecten, studieconferenties, workshops, managementgames, presentaties, intervisiesessies en best practices. Professionals uit uiteenlopende sectoren nemen deel aan de Master Management en Innovatie. Deze heterogeen samengestelde groep is voor jou dé kans om een netwerk van kwaliteit op te bouwen!

  Modulaire opbouw

  Het programma van de Master Management en Innovatie is modulair opgebouwd. De modules hebben een inhoudelijke samenhang, maar zijn ook afzonderlijk te volgen. Het succesvol afronden van alle modules leidt tot het behalen van de mastertitel. 

  Modulaire opbouw MMI

  Betrokkenheid en begeleiding

  We houden de omvang van onze groepen beperkt. In die kleinschalige opzet van de master is er op die manier veel ruimte voor persoonlijke begeleiding. Een docent-begeleider volgt nauwgezet de opdrachten die je in de praktijk uitvoert. Samen met medestudenten en jouw begeleider reflecteer je regelmatig op jouw ontwikkeling binnen de master.

  Internationale oriëntatie

  Je leert trends en ontwikkelingen op het terrein van management en innovatie te zien in een internationaal perspectief. In het tweede jaar maak je een meerdaagse buitenlandse studiereis rond een relevant thema waarin het gastland vaak voorloopt op Nederland. We kijken in de keuken van maatschappelijke organisaties waarvan we iets kunnen leren.

  Modules

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten
  1 dag les per week
  7 uren zelfstudie per week

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Mastertitel

  De kroon op jouw studie is de erkende graad Master of Arts (MA).

  De master is geaccrediteerd door de van de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie).

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Carriéremogelijkheden

  Vanaf de start van de opleiding los je complexe casussen op in je eigen organisatie. Je ontwikkelt je innovatieve vermogens, leert van de kennis en ervaring van medestudenten en bouwt netwerken op. Ook maak je kennis met actuele ontwikkelingen en visies die de uiterst deskundige docenten en gerenommeerde gastsprekers presenteren. Kortom: je maakt deel uit van een broedplaats voor innovatie en inspiratie! 

  De opleiding is nauw betrokken bij de beroepspraktijk van maatschappelijke organisaties. Het opleidingsprogramma speelt proactief in op nieuwe ontwikkelingen en biedt nieuwe inzichten en state of the art kennis. Je ontwikkelt je tot een volwaardige gesprekspartner op strategisch niveau.

  Voordelen werkgever

  Vanzelfsprekend staat je eigen ontwikkeling voorop. Maar met het volgen van de master kun je je werkgever veel extra’s bieden. Dat begint vanaf dag één van je studie. Cases die je op je werk tegenkomt, kun je meenemen in de klas. Samen met je docent en eventueel ook studiegenoten ga je met de case aan de slag.

  Je zit in een groep met masterstudenten die afkomstig zijn uit diverse maatschappelijke organisaties zoals de gezondheidszorg, welzijn, jeugdzorg, buurtzorg, onderwijs, politie, brandweer maar ook financiële organisaties. Daarmee geef je jouw werkgever ook een blik in een andere keuken.

  Als student doe je praktijkonderzoek in je eigen organisatie of in de branche. De werkgever kan hiervoor zelf onderwerpen aandragen en een structurele oplossing vinden voor een complex probleem wat al langer speelt.

  Met de professionalisering van jou als medewerker op masterniveau, haalt je werkgever kennis op hoog niveau in huis. Blijvende kennis.  In je studie wordt je immers geëquipeerd om de kennis te delen, zodat vraagstukken door de organisatie zelf kunnen worden onderzocht en opgelost.

  Een medewerker met een mastergraad in de organisatie is een professional die in staat is complexe projecten op te pakken. De werkgever kan hierdoor taken met een hoge verantwoordelijkheid delegeren.

  Je bouwt tijdens de opleiding een netwerk op van waardevolle contacten. Contacten waarmee je creativiteit en innovatiekracht meegeeft aan de organisatie.

  Locaties

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.