Menu
  English

  Studielast en studieadvies

  Waaraan moet je voldoen?

  Studielast

  Je studielast wordt uitgedrukt in studiepunten (EC) volgens het European Credit Transfer System (ECTS). Voor elk vak is vastgesteld hoeveel studiepunten (EC) je daarvoor krijgt. 

  Als je de volledige bacheloropleiding volgt, geldt de volgende studielast:

  • 60 studiepunten (EC) per jaar
  • 4 jaar x 60 = 240 studiepunten (EC) in totaal
  • 1 studiepunt (EC) staat voor gemiddeld 28 uur studiebelasting

  Studieadvies

  We verwachten van je dat je in het eerste studiejaar alle 60 studiepunten (EC) behaalt, zodat je zonder achterstand in het tweede jaar start. Haal je minder dan 60 punten, dan krijg je aan het eind van het eerste jaar een negatief dringend studieadvies. Dat betekent dat wij je dringend adviseren te stoppen met je studie en in gesprek te gaan met je studieloopbaancoach over je toekomst. Dit advies is niet bindend.

  Herkansingen bestaan niet in de commerciële wereld. Maar je bent bij ons wel in een lerende omgeving. Fouten maken mag dus, maar met mate. Je kunt een beperkt aantal herkansingen doen aan het einde van het studiejaar. Zo is tijdens de korte lesblokken geen afleiding van herkansingen, wat je studiesucces vergroot. Om het programma goed studeerbaar te maken is er ook mogelijkheid tot compensatie. Ook dat geeft je ruimte voor een enkel foutje.