Integraal Bouwmanagement deeltijd

Tweejarige Associate degree in het Nederlands, start in september

In de bouwwereld wordt steeds meer gebruik gemaakt van het BouwInformatieModel (BIM). In deze studie leer jij werken met BIM, om straks met nieuwe en relevante kennis aan de slag te gaan in de bouw!

Binnen de bouwkunde wordt steeds meer gebruik gemaakt van 3D-ontwerptechnieken waarbij het BouwInformatieModel (BIM) centraal staat. Het is daardoor logisch dat bedrijven uit de bouwwereld hebben aangegeven behoefte te hebben aan personeel dat is opgeleid met dit model. Daarom vormt BIM de rode draad in deze deeltijdopleiding. Na je deeltijdopleiding beschik je over voldoende inzicht, kennis en vaardigheden om jezelf in de bouwwereld met een goede uitgangspositie verder te ontwikkelen in het toepassen en implementeren van 3D-technieken in het bedrijf. Hierbij wordt ook gedacht aan de invloed hiervan op de bedrijfsprocessen. Je verbindt de uitvoering met het ontwerp en de werkvoorbereiding en gebruikt BIM bij de communicatie tussen partijen en bij het oplossen van problemen.

Deze opleiding is speciaal bedoeld voor mensen die toe zijn aan een volgende stap in hun loopbaan. Het is voor deze opleiding dan ook een vereiste dat je al een baan hebt in de bouw. Je bekleedt op dit moment een uitvoerende functie en wil bijvoorbeeld doorgroeien naar een leidinggevende, technisch-commerciële, management- of ontwerpfunctie.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Integraal Bouwmanagement deeltijd

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  In het begin van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  De opleiding is gebaseerd op de zes stappen uit de fasering van het bouwproject. Tijdens de opleiding zal de nadruk worden gelegd op de volgende drie fases: de ontwerp-, de voorbereidings- en de nazorgfase. In het eerste jaar doe je onder andere kennis op over basisvaardigheden, zoals wiskundige vaardigheden, constructieleer en materiaalkennis. Daarnaast ga je ook andere vaardigheden ontwikkelen, zoals management- en communicatievaardigheden.

  Uiteraard ga je ook een groot deel van je opdrachten in de praktijk uitvoeren op je werkplek. Dit zijn in het eerste jaar opdrachten variërend van een werkplekanalyse, tot het toepassen van BIM op een project. 

  Het tweede jaar

  In het tweede jaar ga je verder met de basis die je tijdens het eerste studiejaar hebt gelegd. In dit studiejaar ga je leren over aanbesteden en contracteren, calculeren, bouwmanagement en ondernemen en bouwrecht. Daarnaast ga je ook verder met je bouwtechnische vaardigheden. Je gaat leren over de funderingen van bouwwerken, kracht en vormgeving, bouwen in hout en staal en bouwfysica en installatietechniek. 

  Net als in jaar één ga je ook een groot deel van je opdrachten in de praktijk uitvoeren op je werkplek. Dit zijn in jaar twee vooral keuzeopdrachten, zodat je de invulling van deze opdrachten zo goed mogelijk kunt afstemmen op je functie die je op dat moment vervult. Daarnaast zul je in de afrondende fase van de studie twee proeven van bekwaamheid doen.

  Werk en studie

  Bij deze opleiding stellen we eisen aan je werkervaring en werksituatie. De exacte eisen vind je onder de toelatingsvoorwaarden

  Keuze en ondersteuning

  Keuze

  Via de afstudeeropdracht die je kiest, geef je een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een studieloopbaancoach die je begeleidt met je studie en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een beroep doen op het bureau Studentzaken en de studentendecaan van de Rotterdam Academy voor ondersteuning bij specifieke problemen.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  2 dagen les per week
  10 uren zelfstudie per week
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na je opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Associate degree (Ad) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren.

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Beroepen

  Na je studie Integraal Bouwmanagement kun je aan de slag in diverse functies in de bouwsector. Hierbij kun je denken aan: uitvoerder, assistent projectleider, projectleider, technisch ontwerper bouw/infra, bestekschrijver, bestekdeskundige, calculator, kostendeskundige en werkvoorbereider. 

  Doorstuderen

  Nadat je de Associate degree hebt behaald, kun je eventueel doorstuderen bij de bacheloropleiding Bouwkunde of Civiele Techniek van Hogeschool Rotterdam.

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.