Menu English

Integraal Bouwmanagement deeltijd

Associate degree

 • Duur en startmoment

  2 jaar, september

 • Opleidingstype

  Deeltijd Associate degree, ook beschikbaar in voltijd

 • Taal

  Nederlands

Wil jij je verder specialiseren in het werken met 3D-modellen en leren om projecten binnen de bouwwereld of civiele techniek in hun ontwikkelproces integraal te benaderen?

Binnen de bouwkunde en civiele techniek wordt steeds meer gewerkt met 3D-modellen en integrale procesbenadering. Data en digitalisering spelen een steeds belangrijkere rol bij nieuwbouw en transformaties, beheer en het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Er is een grote behoefte aan personeel in de bouw en civiele techniek dat om kan gaan met dergelijke informatiemodellen (BIM, oftewel Bouw Informatie Model).

De tweejarige Associate degree-opleiding Integraal Bouwmanagement speelt hierop in. Tijdens deze opleiding staan, naast het 3D-modelleren, het ontwikkelen van je vakkennis, kennis over werkprocessen en persoonlijke communicatie centraal. Na het afronden van deze deeltijdopleiding beschik je over inzicht, kennis en vaardigheden die een goede uitgangspositie bieden voor verdere ontwikkeling in het toepassen en implementeren van 3D-technieken binnen het bedrijf. Je verbindt de uitvoering met het ontwerp en de werkvoorbereiding, en gebruikt een informatiemodel bij de communicatie tussen projectpartners en bij het oplossen van problemen.

Deze opleiding is bedoeld voor mensen die toe zijn aan een volgende stap in hun loopbaan. Voor deze deeltijdopleiding is het noodzakelijk dat je naast de opleiding een relevante baan hebt van minimaal 28 uur per week binnen het vakgebied.

"Met nieuwe kennis werken in de bouw."

In samenwerking met de Dordrecht Academy wordt deze opleiding ook aangeboden in Dordrecht.

Voorlichtingsactiviteiten

Bekijk het aanbod en meld je aan
Alles over de open dag van Integraal Bouwmanagement

Studie in Cijfers

studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers
Laatste wijziging op 05-07-2023 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
Deze opleiding

Toelichting van de opleiding

Deze opleiding is uniek in Nederland en kan daarom niet vergeleken worden met landelijke cijfers. COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona.

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Het eerste jaar

Het onderwijsprogramma van de Ad Integraal Bouwmanagement speelt in op de laatste ontwikkelingen in de bouwwereld.

De opbouw van de opleiding is gebaseerd op de fasering in de bouw. In het eerste jaar doe je onder andere kennis op over basisvaardigheden, zoals wiskunde, constructieleer en materiaalkennis. Daarnaast ontwikkel je ook management- en communicatievaardigheden. Projecten voer je uit binnen het bedrijf waar je werkzaam bent. Deze opdrachten variëren in het eerste jaar van een werkplekanalyse tot het toepassen van een BIM op een project.

Het tweede jaar

In het tweede jaar kies je een specialisatie: bouwkunde of civiele techniek. Er worden diverse projecten aangeboden binnen deze specialisatie. Verder ga je aan de slag met contracteren en aanbesteden, BIM-procesmanagement en ondernemen en bouwrecht. Je verdiept je in het funderen van bouwwerken, kracht en vormgeving, bouwen in hout en staal, bouwfysica en installatietechniek. Het laatste semester is een afrondende fase waarin je gaat afstuderen. Het afstudeerproject wordt geïnitieerd vanuit het bedrijf waar je werkzaam bent.

Werk en studie

Bij deze opleiding stellen we eisen aan je werkervaring en werksituatie. De exacte eisen vind je onder de toelatingsvoorwaarden

Keuze en begeleiding

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken uit het HR-brede aanbod. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken. Ook kun je kiezen uit het studiesuccesaanbod van Rotterdam Academy, waarbij je invulling kunt geven aan je specifieke leerbehoeften om je studievaardigheden als hbo’er te verbeteren. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf je opdrachtgever(s) voor je praktijkopdrachten/-stage uitzoeken. Ook met je afstudeeropdracht geef je een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Ondersteuning

Iedere student is uniek en heeft eigen ideeën over studiedoelen. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt met je studie en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een beroep doen op bureau Studentzaken en de studentendecaan van Rotterdam Academy voor ondersteuning bij specifieke problemen.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Onderwijsvorm

Hoe is het onderwijs ingericht?
2 dagen les per week
10 uren zelfstudie per week
Legenda
Praktijk
Keuzeruimte
Theorie
Begeleiding

Na je studie

Wat kun je doen na je opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Associate degree (Ad) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren.

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Beroepen

Na het afronden van de Ad Integraal Bouwmanagement kun je aan de slag in diverse functies binnen de bouwsector en civiele techniek, zoals (assistent)uitvoerder, (assistent)projectleider, technisch ontwerper bouw/infra, BIM-modelleur, BIM-coördinator en (assistent) werkvoorbereider.

Doorstuderen

Nadat je de Associate degree hebt behaald, kun je eventueel doorstuderen bij een bacheloropleiding. Of je een versnelde route kunt volgen, hangt af van de bachelor die je kiest.

Bekijk je doorstroommogelijkheden

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties