Menu
  English

  Studielast

  Hoeveel tijd ben je kwijt aan je studie?

  Je studielast wordt uitgedrukt in studiepunten (EC) volgens het European Credit Transfer System (ECTS). Voor elk vak is vastgesteld hoeveel studiepunten (EC) je daarvoor krijgt. 

  Als je de volledige Associate degree-opleiding volgt, geldt de volgende studielast:

  • 60 studiepunten (EC) per jaar
  • 2 jaar x 60 = 120 studiepunten (EC) in totaal
  • 1 studiepunt (EC) staat voor gemiddeld 28 uur studiebelasting