Menu English

Smart en Duurzame E-zorg Concepten Rotterdam (SEDECR)

Samenwerking tussen bedrijven, zorgorganisaties en Hogeschool Rotterdam
Publicatiedatum: 01 januari 2016

Duurzaam verbeteren van veiligheid en zelfredzaamheid van individuele zorgcliënten middels het onderzoeken, ontwikkelen, prototypen en testen van nieuwe technologische toepassingen.

Toon:

Projectbeschrijving

Smart & Duurzame E-zorg Concepten Rotterdam is een samenwerking tussen bedrijven, een zorgorganisatie en Hogeschool Rotterdam en wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie. Het project richt zich op duurzaam verbeteren van veiligheid en zelfredzaamheid van individuele zorgcliënten middels het onderzoeken, ontwikkelen, prototypen en testen van nieuwe technologische toepassingen (proof of concepts). Hierbij staan de eindgebruikers (zorgcliënten en zorgprofessionals) centraal. De proof of concepts worden uiteindelijk samengevoegd tot één geïntegreerd signalerend, alarmerend en zelflerend ICT-systeem met open platforms voor internetapplicaties. Er zijn vier werkpakketten waarin de partners met elkaar samenwerken. Kenniscentrum Zorginnovatie verzorgt het praktijkgericht onderzoek.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Werkpakket 1

Werkpakket 1 

Bij zorgorganisatie Laurens zijn een proefwoning, revalidatiehotel, psycho-geriatrisch verpleeghuis en enkele thuiszorgteams als living lab gebruikt. Bij Hogeschool Rotterdam is zowel een praktijklokaal thuiszorg als de opleiding Hbo-Verpleegkunde gebruikt. Bestaande technologie en prototypes zijn in deze living labs getest.

Werkpakket 2

Werkpakket 2

Het geïntegreerde e-zorgsysteem voor het revalidatiehotel van Laurens is ontwikkeld,  geïmplementeerd en uitgebreid met nieuwe functies. Het systeem kenmerkt zich door twee aspecten:

-          Open Care Connect Ecosysteem
-          CQ-Net Live

In deze video legt CEO Martijn Schuurmans van projectpartner EUROCOM deze twee aspecten uit.

Op basis van Open Care Connect en het faciliterende Cloud platform CQ-Net Live kan via een portaal, door middel van mail, sms, push en de CQ-Mobile app worden gecommuniceerd met zorgprofessionals, vrijwilligers, mantelzorgers en cliënten over uiteenlopende gekoppelde systemen en applicaties.

Het Kenniscentrum Zorginnovatie heeft het gebruik van het geïntegreerd signalerend e-zorgsysteem door de zorgprofessionals onderzocht en in het verlengde daarvan e-learning voor startende medewerkers van Laurens ontwikkeld. 

Werkpakket 3

Werkpakket 3

Het geïntegreerde, alarmerende en zelflerende e-zorgsysteem kan verder aangepast worden voor de thuiszorgsituatie. Het huidige gebruik van technologische hulpmiddelen in de thuiszorg, namelijk personenalarmering en elektronische medicijndispenser met zorg op afstand, is onderzocht op kansen en belemmeringen vanuit het perspectief van zorgprofessionals.

Binnen de zorgsector is het wenselijk dat zorg aanbiedende partijen in bepaalde regio’s of tijdens bepaalde uren elkaar ondersteunen voor zorg in de buitengebieden. Het faciliteren van deze samenwerking op het gebied van toegang, verstrekken van gegevens alsmede het vastleggen van de uitgevoerde taken worden meegenomen in dit perceel middels een pilot genoemd Toegang in Rotterdam.

E-Crownstone en e-coaching zijn verder doorontwikkeld voor een andere markt, respectievelijk domotica en online behandeling GGZ. 

 

Werkpakket 4

Werkpakket 4

Een nieuw ontwikkelde vorm van coaching door projectpartner Sense is toegepast in de NiceDay app en getest op geschiktheid voor gebruik door beginnend beroepsbeoefenaars in de zorg (stagiairs hbo-Verpleegkunde en net gediplomeerden van Hogeschool Rotterdam) om hun psychische weerbaarheid te verbeteren, in samenwerking met project SPRiNG van Kenniscentrum Zorginnovatie.

 

Verbinding met het onderwijs

Het testen en onderzoeken is met behulp van studenten van Hogeschool Rotterdam uitgevoerd. Er is een e-learning cursus gemaakt over het nieuwe e-zorgsysteem, dat gebruikt zal worden binnen gezondheidszorgopleidingen en technische opleidingen van Hogeschool Rotterdam.

Er zijn opdrachten uitgevoerd binnen de minoren Zorgtechnologie en Arbeid, Gezondheid en Welzijn, binnen Urban Health projecten en Mens & Techniek projecten, en in specifieke afstudeeropdrachten en stages.

 

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen