Menu Zoeken English

Smart en Duurzame E-zorg Concepten Rotterdam (SEDECR)

Samenwerking tussen bedrijven, een zorgorganisatie en Hogeschool Rotterdam
Publicatiedatum: 01 januari 2016

Duurzaam verbeteren van veiligheid en zelfredzaamheid van individuele zorgcliënten middels het onderzoeken, ontwikkelen, prototypen en testen van nieuwe technologische toepassingen.

Toon:

Projectbeschrijving

Smart & Duurzame E-zorg Concepten Rotterdam is een samenwerking tussen bedrijven, een zorgorganisatie en Hogeschool Rotterdam en wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie. Het project richt zich op duurzaam verbeteren van veiligheid en zelfredzaamheid van individuele zorgcliënten middels het onderzoeken, ontwikkelen, prototypen en testen van nieuwe technologische toepassingen (proof of concepts). Hierbij staan de eindgebruikers (zorgcliënten en zorgprofessionals) centraal. De proof of concepts worden uiteindelijk samengevoegd tot één geïntegreerd signalerend, alarmerend en zelflerend ICT-systeem met open platforms voor internetapplicaties. Er zijn vier werkpakketten waarin de partners met elkaar samenwerken. Kenniscentrum Zorginnovatie verzorgt het praktijkgericht onderzoek.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Werkpakket 1

Werkpakket 1 

Er zijn living labs gerealiseerd om zowel proven technology/bestaande producten als nieuwe producten, bijvoorbeeld Crownstone van partnerorganisatie Almende, op geschiktheid te testen en gebruikersonderzoek te kunnen doen.

Bij zorgorganisatie Laurens zijn een proefwoning, revalidatiehotel, psycho-geriatrisch verpleeghuis en enkele thuiszorgteams als living lab gebruikt. Bij Hogeschool Rotterdam is een praktijklokaal thuiszorg gebruikt.

Werkpakket 2

In werkpakket 2

Het geïntegreerde ezorgsysteem voor het revalidatiehotel van Laurens is ontwikkeld, geïmplementeerd en uitgebreid met nieuwe functies.

Certificering met Open Care Connect-concept is ontwikkeld en wordt toegepast, zie www.opencareconnect.eu.

 

Werkpakket 3

Werkpakket 3

Het geïntegreerde, alarmerende en zelflerende ezorgsysteem kan verder aangepast worden voor de thuiszorgsituatie. Het huidige gebruik van technologische hulpmiddelen in de thuiszorg, namelijk  personenalarmering en elektronische medicijndispenser met zorg op afstand, is onderzocht op kansen en belemmeringen vanuit het perspectief van de zorgprofessionals.

Een pilot met een nieuwe alarmopvolging in de thuiszorg op basis van het nieuwe ezorgsysteem is succesvol verlopen. Lees meer

 

Werkpakket 4

Werkpakket 4

Een nieuw ontwikkelde vorm van coaching door projectpartner Sense is toegepast in de NiceDay app en getest op geschiktheid voor gebruik door beginnend beroepsbeoefenaars in de zorg (stagiairs hbo-Verpleegkunde en net gediplomeerden van Hogeschool Rotterdam) om hun psychische weerbaarheid te verbeteren, in samenwerking met project SPRiNG van Kenniscentrum Zorginnovatie.

 

Verbinding met het onderwijs

Het testen en onderzoek wordt met behulp van studenten uitgevoerd. Er worden opdrachten uitgevoerd binnen de minor Zorgtechnologie, Urban Health Projects, Mens en Techniek projecten, afstudeeropdrachten en diverse stages.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.