Menu Zoeken English

Smart en Duurzame E-zorg Concepten Rotterdam (SEDECR)

Samenwerking tussen bedrijven, een zorgorganisatie en Hogeschool Rotterdam
Publicatiedatum: 01 januari 2016

Duurzaam verbeteren van veiligheid en zelfredzaamheid van individuele zorgcliënten middels het onderzoeken, ontwikkelen, prototypen en testen van nieuwe technologische toepassingen.

Toon:

Projectbeschrijving

Smart & Duurzame E-zorg Concepten Rotterdam is een samenwerking tussen bedrijven, een zorgorganisatie en Hogeschool Rotterdam en wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie. Het project richt zich op duurzaam verbeteren van veiligheid en zelfredzaamheid van individuele zorgcliënten middels het onderzoeken, ontwikkelen, prototypen en testen van nieuwe technologische toepassingen (proof of concepts). Hierbij staan de eindgebruikers (zorgcliënten en zorgprofessionals) centraal. De proof of concepts worden uiteindelijk samengevoegd tot één geïntegreerd signalerend, alarmerend en zelflerend ICT-systeem met open platforms voor internetapplicaties. Er zijn vier werkpakketten waarin de partners met elkaar samenwerken. Kenniscentrum Zorginnovatie verzorgt het praktijkgericht onderzoek.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Werkpakket 1

Werkpakket 1 ontwikkelt vijf living labs op verschillende niveaus (individu, professional, organisatie breed). In dit werkpakket worden zowel ‘proven technologies’ als 'proof of concepts' getest die vervolgens in het project worden toegepast.

Werkpakket 2

In werkpakket 2 wordt een prototype van een geïntegreerd signalerend ICT systeem ontwikkeld ten behoeve van persoonsveiligheid specifiek gericht op het individu. Het bestaat uit twee modules; brandveiligheid, aan/afwezigheid en gebruik elektrische apparaten. De data wordt zichtbaar gemaakt voor diverse eindgebruikers (professionals, cliënten en mantelzorgers).

Werkpakket 3

Werkpakket 3 ontwikkelt een prototype van een geïntegreerd signalerend, alarmerend en zelf lerend ICT systeem met smart detectie sensoren ten behoeve van persoonsveiligheid gericht op het individu. De infrastructuur uit werkpakket 2 wordt uitgebreid met alarmerende tools en smart detectie sensoren. Met de daarmee verkregen data leert het systeem hoe een cliënt handelt en leeft. Daarnaast kan het systeem reageren op data, bijvoorbeeld wanneer apparaten worden aan- of uitgezet. Het systeem draait op een open platform waardoor ook andere applicaties gekoppeld kunnen worden.

Werkpakket 4

Werkpakket 4 richt zich op een combinatie van internetapplicaties en sensoren ten behoeve van zelfredzaamheid in een veilige leefsituatie, op basis het geïntegreerde ICT systeem uit werkpakket 2 en 3. Centraal staat de zogenaamde ‘coachingsengine’, die het gedrag van de cliënt beïnvloedt op twee aspecten: hoe spreek je de cliënt aan en wanneer spreek je de cliënt aan. Kenniscentrum Zorginnovatie ondersteunt dit werkpakket met praktijkgericht onderzoek naar gedragsbeïnvloeding met behulp van ICT.

Verbinding met het onderwijs

Het testen en onderzoek wordt met behulp van studenten uitgevoerd. Er worden opdrachten uitgevoerd binnen de minor Zorgtechnologie, Urban Health Projects, Mens en Techniek projecten, afstudeeropdrachten en diverse stages.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.