Menu
  English

  Couveusestoplicht

  Ontwikkeling van een handdesinfectie feedbacksysteem

  Publicatiedatum: 01 september 2013

  Het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een handdesinfectie feedbacksysteem bij couveuses op de neonatale intensive care unit (NICU). Deze moet de naleving en effectiviteit van de handhygiëne verbeteren bij medewerkers die betrokken zijn bij de zorg voor prematuur geboren kinderen.

  Toon:

  Projectbeschrijving

  Dit project is gestart na signalen van zowel artsen, verpleegkundigen en ouders dat de handhygiëne in ziekenhuizen niet optimaal is. Het is een vervolg op het project Schone handen.

  Slechte handhygiëne verhoogt het risico op bloedbaaninfecties. Een handdesinfectie-feedback-systeem verbetert de handhygiëne compliance; bevordert de veiligheid voor prematuur geboren kinderen. Prematuur geboren kinderen hebben een groot risico op een bloedbaaninfectie, doordat hun afweer nog onvoldoende is. Goede handhygiëne verlaagt het infectierisico met ongeveer 40%, maar wordt door de hectiek regelmatig vergeten. Bij eerdere studies bleek het effect van verbetering van handhygiëne na enige tijd weer weg te ebben. Een nieuwe technische innovatie moet zorgen dat het hygiënisch gedrag rondom de couveuse blijvend verbetert.

  Er is een handdesinfectie-feedback-systeem ontwikkeld, te vergelijken met een ‘stoplicht’ dat op groen gaat indien de handen op juiste wijze zijn gedesinfecteerd. Het systeem bestaat uit een elektrische dispenser met display, microcomputer, LED-verlichting en Wifi-zender, verbonden aan de couveuse. ‘Groen licht’ op de couveusedeur en het display geeft aan dat adequate handdesinfectie is toegepast en de couveusedeur mag worden geopend. Data over naleving wordt draadloos verzonden en een dashboard toont de behaalde handhygiënenaleving per couveuse. 

  Onderzoek

  De fasen in het ontwerpgerichte onderzoek naar het handdesinfectie feedbacksysteem zijn:

  1. Ontwikkeling en ontwerp. Wat is een effectief handhygiëne feedbacksysteem ten aanzien van ergonomie, technische uitvoerbaarheid en beschikbare middelen dat toegepast kan worden binnen de NICU (afdeling neonatologie) van het Erasmus MC-Sophia? Essentieel bij deze methodiek is dat continu de eindgebruiker, dus verpleegkundigen en artsen van de NICU worden betrokken bij probleemanalyse en evaluatie van ontwerpvoorstellen. Dit gebeurt door interviews en feedback vragen bij demonstraties van testmodellen en ontwerpvoorstellen. Hierdoor ontstaat het ontwerp in co-creatie met de eindgebruiker, zodat hiermee de kans op acceptatie toeneemt en de kans op weerstand afneemt.
  2. Testen van effect. Heeft een handhygiëne feedbacksysteem een blijvend positief effect op het naleven van het handhygiëneprotocol rondom de couveuse? (en daarmee vermindering van aantal bloedbaaninfecties op de NICU) In totaal worden 22 handdesinfectie feedback-systemen geproduceerd, waarvan 20 worden geïmplementeerd op de NICU (2 reserve).
  3. Evaluatie en ontwerpaanpassingen. Welke ontwerpaanpassingen zijn wenselijk naar aanleiding van de evaluatie van het testen van het effect? De evaluatie en ontwerpaanpassingen zullen in samenwerking met studenten van verschillende disciplines worden uitgevoerd. In co-creatie met de zorgprofessionals van de NICU.
  4. Implementatie en disseminatie. Indien een positief effect wordt aangetoond: wat is nodig voor definitieve invoering van het systeem bij Erasmus MC-Sophia, maar ook bij NICU’s van andere ziekenhuizen?