Menu
  English

  Petz

  Predictors voor gebruik van e-Health door ouderen en professionals in de zorg (PETZ)

  Publicatiedatum: 01 september 2011

  In het PETZ project werd achterhaald wat voorspellende factoren zijn voor het gebruik van (e-Health) technologie bij ouderen en zorgprofessionals.

  Toon:

  In het project is nagegaan wat het daadwerkelijk gebruik is van e-Health technologie door ouderen en zorgprofessionals. Door vragen- en observatielijsten is gekeken welke technologie ouderen en professionals gebruiken, waarvoor zij deze technologie gebruiken en onder welke omstandigheden. Hiertoe zijn samen met de samenwerkingspartners vragen- en observatielijsten ontwikkeld die rekening hielden met de context.

  Doelstelling

  Het PETZ project had als doel om inzicht te krijgen in de predictors voor het gebruik van e-Health technologie door ouderen en zorgprofessionals. Het project was zowel op zorgprofessionals als op ouderen gericht, omdat zorgprofessionals onvoldoende kennis en ervaring bleken te hebben om hun cliënten te informeren over en te begeleiden bij het gebruik van e Health technologie. Zorg- en cliëntenorganisaties hebben nog geen kennis in huis om in hun cursusaanbod voor cliënten een cursus op te nemen over e-Health. Daarnaast hebben ouderen zelf eveneens onvoldoende kennis over mogelijkheden en onmogelijkheden van e-Health in hun dagelijks leven.

  Om dit te achterhalen zijn vragenlijsten afgenomen en zijn aanvullende observaties gedaan op de werkplek (van de verpleegkundigen) en bij de proefpersonen thuis (ouderen). Inmiddels hebben 208 zorgprofessionals en 173 ouderen de online versie van de vragenlijst ingevuld. Omdat ook ouderen die geen gebruik maken van computers worden geïncludeerd is er ook een papieren versie van de vragenlijst uitgezet. De resultaten van dit onderzoek vormen de basis voor een te ontwikkelen cursus voor ouderen en training voor verpleegkundigen om hun bekwaamheid met het gebruik van e-Health technologie te vergroten.