Menu English

Werkweb Autisme (WW-A)

Ontwikkeling en evaluatie van het Werkweb Autisme (WW-A)

Voor succesvolle participatie in de samenleving zijn leren en het vinden en behouden van werk erg belangrijk. Veel (jong)volwassenen met autisme hebben moeite met studeren, vinden geen passend werk, hebben helemaal geen werk, of werken ongewenst in een baan onder hun niveau. Een niet (meer) passende baan verhoogt de kans op uitval. Om al deze redenen is het noodzakelijk meer aandacht te besteden aan het bieden van begeleiding van (jong)volwassenen met autisme op zoek naar betaald werk en hen te ondersteunen in het behouden van een baan. Uit eerder onderzoek is gebleken dat er behoefte bestaat aan een plek op het internet waar relevante en stevige wetenschappelijke onderbouwde informatie over autisme en arbeid bij elkaar staan. Het WerkWeb-Autisme (WW-A) is zo’n plek.

Toon:

Introductie

In het kader van de 'Academische Werkplaats Autisme Samen Doen!' ontwikkelt de werkgroep Arbeidsparticipatie een online ondersteuningsmethode die mensen met autisme helpt bij succesvolle arbeidsparticipatie. Deze methode gaat WerkWeb Autisme (WW-A) heten. Hierin wordt aandacht besteed aan mensen met autisme die nog studeren of op die op zoek zijn naar werk dat voor hen goed passend is. De site wordt ontwikkeld door ervaringsdeskundigen en vele professionals uit onderzoek, zorginstellingen, gemeenten en UWV. De technische realisatie van WW-A ligt in handen van Carapax-IT, een bedrijf dat vooral werknemers met autisme in dienst heeft. WW-A wordt naar verwachting in de zomer van 2019 opgeleverd.

Voor het meten van de effecten van WW-A ontwikkelen Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam  en afdeling Toegepast Gezondheidsonderzoek van UMC Groningen een vragenlijst, samen met gebruikers. Deze richt zich met name op ‘arbeidsgereedheid’: in hoeverre denkt iemand voldoende voorbereid te zijn om betaald werk te vinden en uit te voeren. De vragenlijst wordt zowel in de algemene beroepsbevolking gevalideerd als in verschillende groepen van mensen met chronische beperkingen, waaronder autisme. Daarna wordt de vragenlijst ingezet voor de evaluatie van WW-A, tezamen met een aantal andere effectparameters.

Verbinding met het onderwijs

In het valideringsonderzoek wordt een groot aantal studenten ingezet, die in vier kleine deelprojecten in verschillende contexten het concept ‘arbeidsgereedheid’ en de validiteit van de vragenlijst die hiervoor is ontwikkeld bestuderen. De uitkomsten van het valideringsonderzoek kunnen direct toegepast worden in onderdelen van het curriculum HRM en Ergotherapie. Alle studenten in de minor Arbeid, Gezondheid en Welzijn zijn gevraagd een bijdrage te leveren aan het werven van mensen voor het invullen van de vragenlijst ‘arbeidsgereedheid’.

Korte film: Introductie

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen