Menu
  English

  Balanceren tussen Zelfmanagement en Kwetsbaarheid

  Participatieve kwaliteitsverbetering in complexe zorgrelaties in de langdurige zorg

  Publicatiedatum: 01 januari 2016

  Inzicht krijgen in complexe zorgrelaties ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven.

  Toon:

  Introductie

  Zorgrelaties worden in toenemende mate complex vanwege de nadruk op zowel het belang van zelfmanagement en eigen regie als kwetsbaarheid van cliënten. Inzicht in deze complexiteit is van belang omdat de zorgrelatie niet alleen in belangrijke mate de ervaren kwaliteit van zorg bepaalt in de langdurige zorg, maar ook de kwaliteit van leven. In dit project wordt kennis vergaard over de complexiteit en tegelijkertijd met praktijkpartners gewerkt aan een methode om de kwaliteit van zorg te vergroten, op zo een manier dat zowel patiënt, professional en naaste hierbij een stem en zeggenschap hebben.

  Projectbeschrijving

  In dit onderzoek wordt samengewerkt door het iBMG (Erasmus Universiteit Rotterdam), Kenniscentrum Zorginnovatie (Hogeschool Rotterdam), en Zorgbelang Zuid-Holland, waardoor wetenschap en praktijk op uiterst productieve wijze samenkomen. Het onderzoek is geïnspireerd op de verbetermethode Experience-Based Co-Design (EBCD), zodat cliënten, familieleden en zorgverleners gedurende het proces betrokken zijn. Het onderzoek bestaat uit de volgende fasen:

  1. Literatuuronderzoek
  2. Etnografisch onderzoek door middel van observatie in zorgpraktijken en gesprekken met cliënten en professionals
  3. De ontwikkeling van een kwaliteitsinstrument 
  4. Onderzoek naar de verbreding van het kwaliteitsinstrument en de inzichten van de studie.

  Verbinding met het onderwijs

  De onderzoeksresultaten zullen worden gebruikt in het onderwijs van iBMG en Hogeschool Rotterdam (Lectoraat Disability Studies).