Menu
  English

  Prognose en Beloop bij Chronische Aspecifieke Lage Rugpijn

  Spine and Joint Center (CSJC) te Rotterdam

  Publicatiedatum: 01 januari 2009

  In dit project werd onderzoek verricht naar de prognostische factoren en het beloop gevolgd over een periode van 1 jaar bij mensen met chronische aspecifieke rugpijn. Dit promotieonderzoek is in 2009 gestart.

  Toon:

  Tot op heden is onduidelijk in welke mate patiënten met chronische aspecifieke rugpijn herstellen en welke prognostische factoren dit herstel kunnen voorspellen. In dit onderzoek is een systematische review uitgevoerd, waarin is beschreven wat tot op heden in de internationale literatuur hierover is geschreven. Verder is een prospectieve studie uitgevoerd onder 1760 patiënten (gemiddelde leeftijd 40 jaar, 73% vrouw) die in een gespecialiseerd revalidatiecentrum (Spine and Joint Center) in Rotterdam zijn behandeld. Deze patiënten werden na een 2 maanden durend multidisciplinair behandelprogramma geëvalueerd, en daarna op 5 en 12 maanden. In het onderzoek is specifiek gekeken naar herstel ten aanzien van pijn, beperkingen, arbeidsparticipatie en het door de patiënt ervaren herstel en verbetering van kwaliteit van leven.