Menu
  English

  Ouder worden met een Chronische Aandoening of Beperking

  Gezondheid, zelfmanagement en participatie

  Publicatiedatum: 01 juni 2014

  In dit project ligt de focus op het ouder worden met een aangeboren of jong verworven beperking of chronische aandoening en de ervaringen met gezondheid, zelfmanagement en participatie van deze groep.

  Toon:

  Introductie

  Binnen Kenniscentrum Zorginnovatie hebben we ons binnen het thema Transities in Zorg eerder gericht op jongeren en de transitie naar de zorg voor volwassenen (onderzoeks- en implementatieprogramma Op Eigen Benen). Hoe gaat het nu als jongvolwassenen ouder worden en eventueel door (late) gevolgen van hun aandoening een versneld ouderdomsproces doormaken en (eerder) zelfstandigheid verliezen?

  Mensen met een beperking of chronische ziekte krijgen veel eerder en vaak in sterkere mate te maken met pijn, vermoeidheid, gebrek aan energie en ouderdomsklachten dan mensen zonder beperking. Veel gehandicapten en chronisch zieken hebben rond hun vijftigste de ouderdomsverschijnselen van 70- of 80-jarigen. Dat is een leeftijd waarop zij vaak nog volop in het leven staan, een baan en een gezin hebben, met opgroeiende kinderen en allerlei sociale activiteiten. De vroege ouderdomsverschijnselen hebben niet alleen fysieke gevolgen, maar ook allerlei sociale, maatschappelijke en mentale consequenties. Lees hier meer over.

  Projectbeschrijving

  Bij de uitwerking en ontwikkeling van (onderzoeks)projecten op dit thema hebben we zoveel mogelijk gebruik gemaakt van ervaringen en eerder ontwikkelde tools om zelfmanagement en participatie bij deze groep te bevorderen. We zoeken daarom aansluiting bij andere partijen die activiteiten op dit gebied ontplooien. Een partij waar we al mee samenwerken is de BOSK Vereniging voor mensen met een lichamelijke handicap.

  1. Een internationale literatuurstudie: naar 50-plussers met een aangeboren of jong verworven chronische ziekte of beperking en welke problemen zij ervaren in hun gezondheid en participatie.
  2. Minor/afstudeerprojecten:
   1. Focusgroepdiscussie met de doelgroep: resultaten van enquête ´ouder worden met een beperking´ worden teruggekoppeld en een handreiking voor de doelgroep wordt ontwikkeld
   2. Interviews met eerstelijnszorgverleners naar hun ervaringen met de doelgroep en problematiek
  3. Ontwikkelen van subsidie aanvraag

  Mocht u meer weer willen weten, informatie willen uitwisselen of met ons samenwerken dan nodigen we u van harte uit met ons contact op te nemen.