Menu
  English

  Camp COOL

  Activiteitenkamp voor jongeren met een chronische nieraandoening

  Publicatiedatum: 01 januari 2011

  De Nierstichting Nederland heeft in september 2011 reeds voor de vijfde keer Camp COOL georganiseerd. COOL staat voor Communicatie, Ontplooiing, Ontmoeting en Lol en is een activiteitenkamp voor 16-25 jarigen met een chronische nieraandoening. Tijdens deze kampweek leren jongeren met een chronische nieraandoening vaardigheden met en ván elkaar om zelfstandig met hun aandoening om te gaan.

  Toon:

  Introductie

  Ook wil het kamp jongeren ondersteunen bij het ontwikkelen van de zelfstandigheid tijdens de transitieperiode van kindertijd naar volwassenheid, binnen en buiten de zorg.

  Een deel van de jongeren valt in een risico groep voor een ‘slechte’ transitie naar de zorg voor volwassenen en vrijwel alle jongeren transitie een erg belangrijk onderwerp vinden. Ook blijkt dat jongeren behoefte hebben aan ondersteuning op participatie domeinen, zoals relaties en werk. Dit onderschrijft de noodzaak van een interventie als Camp COOL. 

  Projectbeschrijving

  Camp COOL is een uniek concept om twee verschillende redenen. Ten eerste is er het buddy-deelnemers concept: jongeren die zelf eerder mee zijn geweest en reeds de transitie naar de zorg voor volwassen hebben doorlopen, leiden het kamp. Daarnaast is het bijzondere er aan dat jongeren door de zorgverlener uit het ziekenhuis worden ‘verwezen’, en niet lid hoeven te zijn van een patiëntenorganisatie.

  Tot op heden zijn de ervaringen en waarderingen van de jongeren en de effecten van het kamp op hun zelfstandigheid en maatschappelijke participatie niet systematisch in kaart gebracht. Kenniscentrum Zorginnovatie heeft daarom Camp COOL geëvalueerd.

  Doel van dit project is om gegevens over de specifieke werkzame elementen van de opzet, de waardering van de deelnemers en de effecten van dit bijzondere zelfmanagement ondersteuningsprogramma op jongeren met een chronische nieraandoening te onderzoeken en systematisch in kaart te brengen.

  Onderzoeksvragen

  1. Wat zijn de ervaringen en waardering van jongeren met chronische nieraandoeningen die als buddy of deelnemer aan Camp COOL hebben meegedaan en welke effecten heeft deelname volgens hen en hun zorgverleners gehad op het zelf managen van hun aandoening en leven (d.w.z. op hun zelfstandigheid en maatschappelijke participatie).
  2. Welke interesse bestaat er onder andere patiëntenorganisaties voor Camp COOL en welke mogelijkheden zijn er om dit concept te verbreden naar andere doelgroepen?