Menu English

Ready Steady Go IBD

Samenwerken aan empowerment van jongeren met een chronisch inflammatoire darmziekte
Publicatiedatum: 08 juli 2019

Jongeren met een chronische darmziekte moeten naarmate ze ouder worden de regie over hun medische zorg en hun leven overnemen van ouders. Dit gaat niet altijd gemakkelijk. De normale taken in het leven vormen meestal al een uitdaging voor jongeren, zoals bijvoorbeeld het maken van een studiekeuze. Naast deze normale taken, moeten jongeren met een chronische darmziekte ook in de zorg voor hun ziekte zelfstandig worden en keuzes kunnen maken samen met hun zorgverleners. Deze zelfstandigheid in de zorg, maar ook breder in het leven, blijft vaak achter. Vooral rondom de overstap van kinder- naar volwassenenzorg kan dit problematisch zijn. Het is belangrijk dat jongeren zelf actief meedoen. Er is een nieuw programma dat hen ondersteunt, uitdaagt en versterkt bij het ontwikkelen van zelfstandigheid en eigen regie: Ready Steady Go. In dit project gaan we samen met jongeren met een chronische darmziekte deze tool in de praktijk van de zorg invoeren.

Toon:

Aanleiding

Zelfstandig worden is voor jongeren met IBD op alle terreinen een extra uitdaging. Naast de ‘gewone’ ontwikkelingstaken moeten zij in de dagelijkse zorg voor hun aandoening de regie van hun ouders gaan overnemen. Ook moeten zij zich in de contacten met zorgverleners ontwikkelen tot partner. In de praktijk blijkt dat jongeren hier moeite mee hebben en hierin achterlopen in vergelijking met gezonde leeftijdsgenoten. De huidige zorgverlening is nog niet voldoende voorbereid op deze omslag en ondersteuning is nog te weinig gericht op het empoweren van jongeren. Er is een nieuw transitieprogramma dat zich hierop richt: Ready Steady Go. Dit programma is ontwikkeld in Engeland en in een eerder project samen met jongeren vertaald naar de Nederlandse situatie.

Doelstelling

In samenwerking met jongeren met IBD (ziekte van Crohn en colitis ulcerosa) zorgverleners toerusten om jongeren in de transitiefase te empoweren zodat zij de regie over hun zorg en hun leven steeds meer in eigen handen kunnen nemen.

Plan van aanpak

Fase 1 (6 maanden)

  • Werven van minimaal acht deelnemende jongeren (via netwerk van projectgroep/stuurgroep en deelnemende ziekenhuizen), opzetten jongerenpanel, 1e bijeenkomst jongerenpanel.
  • Locatiebezoeken van de acht deelnemende ziekenhuizen (regio Zuidwest Nederland) door het projectteam. Ontwikkeling van een e-learning module voor zorgverleners over Ready Steady Go.

Fase 2 (12 maanden)

  • Het jongerenpanel geeft zorgverleners – kinder- en volwassenenzorg – tijdens spiegelgesprekken concreet advies over hoe ze jongeren en ouders beter kunnen voorbereiden op zelfstandigheid en eigen regie.
  • Invoeren van Ready Steady Go in de deelnemende ziekenhuizen om te zorgen voor structurele aandacht voor eigen regie en empowerment van jongeren.
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen