Menu
    English

    Het Voedingspaspoort 010

    De interdisciplinaire aanpak van ondervoeding bij ouderen in drie Rotterdamse wijken: werken aan verbinding en eigen regie

    Van de Rotterdamse zelfstandig wonende kwetsbare ouderen met thuiszorg is 35% ondervoed. De signalering van ondervoeding is in de dagelijkse praktijk niet voorbehouden aan één beroepsgroep, maar valt onder ieders verantwoordelijkheid. Juist daardoor gebeurt het niet structureel, en valt hier nog veel gezondheidswinst te halen. Door een betere signalering en behandeling van ondervoeding in de eerste lijn kunnen veel andere problemen voorkomen worden. Vanuit het eerdere project Over Ondervoeding in Ommoord is veel kennis opgedaan over de huidige situatie en de knelpunten in de aanpak van het probleem. Deze punten worden meegenomen in dit vervolgproject.

    Toon: