Menu English

Vulnerable pregnant women throughout Europe

Exchanging knowledge and best practices to improve midwifery care

Dit project beoogde kennis en best practices met betrekking tot kwetsbare zwangeren uit te wisselen tussen verschillende verloskundige praktijken en verloskunde curricula in Europa.

Toon:

E-magazine Families in Vulnerable Circumstances

IMREF Network : International Midwifery Research and Education Network for Families in Vulnerable Circumstances

Bekijk het e-magazine

Projectbeschrijving

Goede zorg voor kwetsbare zwangeren is belangrijk, aangezien kwetsbaarheid een belangrijke risicofactor is voor slechte zwangerschapsuitkomsten voor moeder en kind.  De zorg voor kwetsbare zwangeren is echter complex doordat het niet altijd makkelijk is om kwetsbaarheid te identificeren en daarnaast zijn er vaak verschillende (zorg) professionals betrokken. In Nederland is de zorg voor kwetsbare zwangeren gefragmenteerd en het is voor zorgprofessionals onoverzichtelijk welke interventies beschikbaar zijn en welke effectief zijn. Daarnaast verandert de geboortezorg momenteel snel. Nederlandse verloskundigen zijn benieuwd welke best practices er beschikbaar zijn voor kwetsbare zwangeren, niet alleen in hun regio, maar ook in andere Europese landen en hoe goed deze best practices te implementeren zijn in hun dagelijkse praktijk.

Het doel van dit project was daarom om kennis en best practices ten aanzien van kwetsbare zwangeren uit te wisselen tussen verloskundigen praktijken in Europa, om zo de kennis en vaardigheden van verloskundigen te vergroten en uiteindelijk de zorg voor kwetsbare zwangeren te verbeteren.

Het project werd onderverdeeld in vier werkpakketten:

 1. Een gezamenlijke definitie van kwetsbaarheid opstellen. Er was nog geen uniforme definitie van kwetsbare zwangeren aanwezig. Door dit eerst gezamenlijk te bepalen werd concreet gemaakt welke zwangeren centraal stonden in dit project.
 2. In kaart brengen van 1) de organisatie van de gezondheidszorg en de geboortezorg in de verschillende landen, 2) prevalentie van kwetsbare zwangeren in de verschillende landen. Door dit goed in kaart te brengen is er later in het project beter ingeschat of de ontwikkelde best practices relevant en uitvoerbaar zijn in de verschillende landen.
 3. Identificeren welke uitdagingen ten aanzien van de zorg voor kwetsbare zwangeren in alle landen belangrijk zijn en welke best practices ten aanzien van kwetsbare zwangeren ontwikkeld zijn in de verschillende landen. Het eerste deel van werkpakket 3 geeft ook inzicht in de relevantie van beschikbare best practices.
 4. Ontwikkelen van een guideline om best practices uit te wisselen. Door objectief te kijken welke best practices relevant zijn voor uitwisseling en ook uitvoerbaar (kennis uit werkpakket 2 en 3) en door betrokken partners aan te laten geven welke best practices zij belangrijk vinden, is bepaald welke 3 best practices uiteindelijk uitgewerkt werden.

Verbinding onderwijs

 • Studenten van de minor beyond borders en studenten van o.a. de opleiding Verloskunde zijn betrokken geweest bij de uitvoer van dit project door in kaart te brengen;
  1) hoe de gezondheidszorg en de geboortezorg was georganiseerd in de verschillende landen,
  2) wat de prevalentie van kwetsbare zwangeren was in de verschillende landen en
  3) welke best practices ten aanzien van kwetsbare zwangeren ontwikkeld zijn in de verschillende landen.
 • Uitkomsten van dit onderzoek zijn gebruikt in het curriculum van de opleiding Verloskunde van Hogeschool Rotterdam.