Menu English

Verward in de wijk

Een lesprogramma over het omgaan met verwarde mensen

De afgelopen twee jaar is er zowel landelijk als lokaal veel aandacht voor mensen met verward gedrag geweest. Naast vele initiatieven om de organisatie van zorg en ondersteuning aan mensen met verward gedrag te verbeteren is tevens een impuls nodig om deze zorg ook inhoudelijk te versterken. Om huidige en toekomstige zorgprofessionals beter uit te rusten wil de hbo-V van Hogeschool Rotterdam in samenwerking met partners Laurens, Vilans, Movisie en SBW een kennisbundel en een van daaruit afgeleid lesprogramma ontwikkelen, waarbij competenties van zorg- en onderwijsprofessionals worden versterkt.

Toon:

Projectbeschrijving

Het project 'Verward in de Wijk' kent meerdere doelstellingen. Allereerst wordt ingezet op het vormen van een lerend netwerk van partijen, die gezamenlijk ketenzorg leveren aan mensen met verward gedrag. Binnen dit netwerk worden kennis, ervaringen gedeeld en vind een oriëntatie plaats op reeds beschikbare producten rondom de zorg en hulverlening aan mensen met verward gedrag. De opbrengsten uit het netwerk worden samengebracht en vertaald naar een kennisbundel. Vervolgens willen samenwerkende partijen op basis van deze kennisbundel met elkaar een verbeterslag maken in het onderwijs aan zorgprofessionals die werkzaam zijn in de thuiszorg en die in toenemende mate zorg en ondersteuning bieden aan mensen met verward gedrag.

Daartoe zijn de volgende vier doelstellingen geformuleerd:

  1. Het vormen van een netwerk waarbinnen professionals uit onderwijs en praktijk kennis en ervaringen rondom de zorg en ondersteuning aan mensen met verward gedrag delen;
  2. Het ontwikkelen van een (digitale) kennisbundel voor een brede groep van zorg en welzijnsprofessionals, die beroepsmatig in aanraking komen met mensen met verward gedrag;
  3. Het ontwikkelen van een lesprogramma voor (zorg) professionals werkzaam in de thuiszorg, dat is gericht op het versterken van competenties (kennen én kunnen) ten behoeve van de zorg- en dienstverlening aan mensen met verward gedrag;
  4. Het structureel opnemen van dit lesprogramma in het curriculum van het hbo-V, in het bij- en nascholingstraject voor zorgprofessionals van Laurens en in het aanbod van SBW.

Opbrengsten van het project zullen breed worden verspreid: de kennisbundel zal via de website van Vilans en Movisie beschikbaar worden gesteld voor professionals in de eerste lijn. Het lesprogramma wordt allereerst in de praktijk getoetst, door middel van een lesaanbod aan studenten van de hbo-V en aan zorgprofessionals van Laurens. Vervolgens zal vanuit partner SBW, dit lesprogramma ook landelijk worden aangeboden aan professionals in de wijk.

Verbinding met het onderwijs

Studenten en zorgprofessionals zullen betrokken worden in de oriëntatiefase en in de implementatiefase van het project. Opbrengsten zijn direct bestemd voor studenten, docenten en zorgprofessionals.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen