Menu
  English

  Subsidieaanvraag Praktijkgericht Onderzoek Extramuraliseren

  11 oktober 2018

  Een van de doelstellingen van de drie platforms voor Gezondheid en Welzijn, verenigd in de LPGW, is het versterken van praktijkgericht onderzoek door hogescholen. De voorzitters van de platforms zijn hiertoe in gesprek met Regieorgaan SIA. Doel van de gesprekken is om nog dit jaar een aanvraag in te dienen rondom het thema extra- en transmuraliseren van zorg. Voor dit thema is gekozen omdat het aansluit bij de ambitie om de komende jaren het verlenen van zorg te verschuiven van instellingen naar ambulante en/of thuissituaties waarbij de regie over deze zorg meer bij burgers en patiënten zal liggen. De voorzitters gaan de komende maand samen met hun stuurgroepen een concept werkplan hiertoe schrijven welke vervolgens aan Regieorgaan SIA wordt voorgelegd. Als het fundament goed is gelegd gaan we jullie als leden van de platforms betrekken voor de bouwstenen. De verwachting is dat we in de loop van november een beroep op jullie zullen doen. Hierover volgt meer informatie op onze website en van ondergetekenden. Uiteraard kun je ons deze maand ook benaderen als je meer informatie wilt of ideeën hebt die we mee kunnen nemen.

  Lilian Beijer
  Platform Personalised Health

  Wolter Paans
  Platform Inzet van Technologie

  Hanneke Torij
  Platform Zelfmanagement