Menu English

Wonen voor Gelijkgestemden

Evaluatie van anderhalf jaar zorg voor en door geloofsgenoten
Publicatiedatum: 01 januari 2011

Anderhalf jaar na de start kan geconcludeerd worden dat woongroep voor Jehovah’s Getuigen Jah-Jireh een groot succes is. De woongroep is snel gegroeid en de tevredenheid over het initiatief bij alle betrokkenen is groot. Scores op rust, warmte, geborgenheid, veiligheid en begrip zijn onverminderd hoog. De groei van de woongroep is samengegaan met een groeiend aantal hulpverleners van verschillende organisaties, een omvangrijke groep vrijwilligers en een uitgebreid netwerk. Tevens is er meer structuur in de organisatie gebracht dan in de startfase aanwezig was.

Toon:

De zorg in Jah-Jireh is te typeren als community care, of sociale zorg: zorg van, voor en door de eigen groep. Leidend in de woongroep zijn de normen en waarden van de geloofsgemeenschap. Zorg aan zwakkeren in de gemeenschap is een belangrijke Bijbelse waarde. Naast zorgverlening staat het plezier van het wonen met elkaar bovenaan. Dit uit zich in alle facetten van de woongroep: de inrichting, omgangsvormen, activiteiten.

Jah-Jireh werkt met name nauw samen met zorgaanbieder Laurens: Laurens heeft alle zorgmedewerkers in dienst en faciliteert het vrijwilligerswerk. De samenwerking met de zorgaanbieder is ontstaan vanuit visie en gedeeld enthousiasme. Door de flexibele houding van Laurens kon Jah-Jireh zichzelf eerst uitvinden. Geleidelijk aan werd de woongroep meegenomen in allerlei kwaliteitsverbeterende initiatieven en regelingen. Dit is een leerzaam proces geweest. Tussen de twee organisaties is er een partnerschap ontstaan dat gekenmerkt wordt door vertrouwen en respect, waarin gezamenlijk gezocht wordt naar oplossingen voor problemen die zich voordoen.

Jah-Jireh is een burgerinitiatief in de gezondheidszorg waar leden van een groep zelf zorg organiseren die bij hen past. De manier waarop dit gebeurt is specifiek voor de doelgroep en context en kan waarschijnlijk niet zonder meer toegepast worden op een andere doelgroep. Het is wel een voorbeeld om van te leren.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen