Menu English

Wijkzorg Gevraagd!

Een regionaal innovatieproject

Publicatiedatum: 01 januari 2009

Samenhangende zorg in de wijk met de wijkverpleegkundige als spil, kan dat wel in de tegenwoordige thuiszorg? Wijkzorg Gevraagd! is een regionaal innovatieproject dat thuiszorgteams daarbij ondersteunt.

Toon:

Projectbeschrijving

Van de professionals komt de vraag om ondersteuning bij de zoektocht naar mogelijkheden om binnen de grote organisatie toch kleinschalig te kunnen werken, geïntegreerde zorg te kunnen geven en samen te kunnen werken met andere disciplines. Na de startconferentie zijn er vanaf 1 februari 2010 binnen CareynDe Zellingen en ActiVite zeven ontwikkelteams gevormd. De teams zijn gedurende een jaar methodisch en doelgericht aan de slag gegaan om een onderdeel van hun werk blijvend te verbeteren.

Ontwikkelteams

Een ontwikkelteam bestaat uit ongeveer 6 personen, namelijk; wijkverpleegkundigen, verzorgenden, een planner (logistiek medewerker) en een projectleider. De teams experimenteerden met:

  • geïntegreerde zorg, minder fragmentatie van taken, minder personen bij een cliënt;
  • wijkgerichte zorg op het gebied van zorg en welzijn;
  • samenwerking in de eerstelijn;
  • kleinschalige teams binnen een grote organisatie;
  • of een combinatie van bovenstaande.

Doelen

De teams stelden zelf SMARTI-doelen op die ze binnen een jaar wilden bereiken. In de eerste drie maanden hebben de teams met behulp van studenten en docenten de uitgangssituatie in kaart gebracht en bepalen ze wat er moet veranderen om hun doelen te bereiken. Deze informatie beschreven ze in een plan van aanpak dat vervolgens werd besproken met het management en met de projectgroep.

Lokaal niveau

De ontwikkelteams werkten op lokaal niveau aan de veranderingen onder leiding van een projectleider, met ondersteuning van lectoren en docenten van Hogeschool Rotterdam en Leiden en van het Van Kleef Instituut. Studenten ondersteunden bij de gegevensverzameling. Experts van buiten werden aangetrokken om advies of workshops te geven over specifieke problemen.

Regionaal niveau

Op regionaal niveau zijn er vijf werkconferenties gehouden waar de teams elkaar ontmoetten en ervaringen uitwisselden. Daarnaast waren er projectleidersvergaderingen waar knelpunten besproken werden en de projectleiders ondersteund werden bij hun taak. Tevens werden de leiders gecoacht in hun rol zodat zij de benodigde competenties ontwikkelden, ook in de vorm van intervisie.