Menu English

ThuisZorgGevraagd!

De logistiek van vraaggestuurd werken in de thuiszorg
Publicatiedatum: 01 januari 2006

Vraaggestuurde zorg is erop gericht cliënten en hun mantelzorgers zoveel mogelijk het leven te laten leiden dat zij zelf willen. Thuiszorgorganisaties streven ernaar meer vraaggestuurd te werken, maar slagen daar vaak niet in door organisatorische en logistieke belemmeringen.

Toon:

Samen met het Van Kleef Instituut is dit project uitgevoerd met als doel de omslag van aanbodgericht naar vraaggestuurd werken daadwerkelijk te maken. Hiertoe hanteerden we de zogenoemde doorbraakmethode. Uitgangspunt is een gezamenlijke inspanning van zorgverleners, cliënten, logistieke medewerkers en managers. Vijf verbeterteams van Careyn en Vierstroom, bestaande uit wijkverpleegkundigen, een planner en een cliënt, gingen daarmee aan de slag. De teams hadden zelf de regie over de gewenste veranderingen. Zij vertaalden bestaande kennis naar hun eigen praktijk en verbeterden een concreet onderdeel van hun werk. Dit werd ondersteund door een projectteam van Hogeschool Rotterdam en een team van experts. Vanuit de hogeschool wordt ondersteunend onderzoek gedaan, ondermeer door het inventariseren van best practices op het gebied van zorglogistiek en persoonsgerichte zorg.

Succesvol afgesloten

Eind januari 2008 is het project ThuisZorgGevraagd! waarbij zes thuiszorgteams gewerkt hebben aan meer vraaggestuurde zorg en een betere planning van de zorg, succesvol afgesloten. Op 23 januari 2008 vond in Rotterdam de slotconferentie plaats van het project ThuisZorgGevraagd! Op het conferentieprogramma stonden ondermeer presentaties van verbeterteams uit Vlaardingen, Schiedam, Monster, Zoetermeer en Boskoop, bijdragen van deskundigen in de logistiek en het afstudeeronderzoek Zorginbraak. De inbreuk van thuiszorg op de leefwereld van cliënten.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen