Menu
  English

  Lespakketten Dementie

  Implementatie van actuele kennis over dementiezorg in mbo-zorgonderwijs en bijscholing

  Publicatiedatum: 01 januari 2009

  In het GENERO-project ‘Implementatie van actuele kennis over dementiezorg in mbo-zorgonderwijs en bijscholing’ zijn zes lespakketten ontwikkeld. De onderwerpen zijn gebaseerd op actuele kennis over dementiezorg en zijn: vroegsignalering, belevingsgerichte zorg, eten en drinken, activiteiten ondernemen, omgaan met gedragsproblemen en omgaan met familieleden.

  Toon:

  Het is een flexibel aanbod van theorielessen, presentaties, practica en opdrachten in relatie tot de beroepscompetenties voor de opleiding verzorgende niveau 3. Docenten kunnen hier zelf onderdelen uithalen die passend zijn voor de opleiding van hun doelgroep.

  Projectbeschrijving

  De samenwerking tussen onderwijs, praktijk en Kenniscentrum Zorginnovatie had een meerwaarde. Het uitwisselen van kennis over dementiezorg leverde inspiratie, ideeën en nieuwe inzichten op waardoor alle betrokkenen inhoudelijker deskundiger werden. Daarom zullen we de projectsamenwerking omzetten in een structurele samenwerking.

  Uit evaluatie van de pilot van het lespakket vroegsignalering bleek dat 91% van de studenten het onderwerp dementie interessant vindt. Studenten geven aan dat ze nu beter begrijpen wat het betekent om dementie te hebben. Ook begrijpen ze de problemen van mantelzorgers beter en weten ze wat te doen als ze in hun stage mensen met signalen van dementie tegenkomen.

  Lespakketten

  De lespakketten zijn per thema te downloaden:

  1. Eten & Drinken
  2. Belevingsgerichte zorg
  3. Vroegsignalering
  4. Omgaan met familieleden
  5. Omgaan met probleemgedrag
  6. Activiteiten ondernemen