Menu Zoeken English

Ouderschap Blijft in Rotterdam

Optimale ondersteuning voor kinderen van vechtscheidende ouders
Publicatiedatum: 01 januari 2015

Rotterdam telde in 2013 maar liefst 185.000 kinderen van gescheiden ouders. Tien procent van alle scheidingen in Rotterdam mondt op dit moment uit in langdurige en ernstige conflicten. Door de moeizame omgang en strijd tussen ouders kan dit bij de kinderen – tot ver in hun volwassenheid – onder meer leiden tot psychische problemen, overmatig alcoholgebruik en tienerzwangerschap.

Toon:

Verwachte resultaten

Met behulp van de verworven informatie wordt in de eerste plaats een app ontwikkeld, welke kinderen in vechtscheidingssituaties kan helpen hun stem in het vechtscheidingsproces van hun ouders te versterken. In de tweede plaats wordt de mogelijkheid hoe deze app het huidige aanbod aan kindgerichte interventieprogramma’s kan ondersteunen, onderzocht. Tot slot worden de resultaten van dit onderzoek beschreven in een wetenschappelijk artikel en zullen de resultaten worden ingebed in het curriculum van Instituut voor Sociale Opleidingen en Instituut voor Lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam. 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.