Menu Zoeken English

Onderzoek naar Zorgrelaties

Onderdeel van de Academische Werkplaats Dementie
Publicatiedatum: 01 april 2009

De zorgrelatie tussen de cliënt met dementie, zijn mantelzorger en de thuiszorgmedewerker staat centraal bij De Zellingen. Samen bepalen zij wat goede zorg is in een bepaalde zorgsituatie. Toch verloopt de ene zorgsituatie veel gunstiger dan de andere. Het is niet duidelijk welke factoren de zorgrelatie beïnvloeden. Dit onderzoek beoogt inzicht te krijgen in factoren die de ontwikkeling van een goede zorgrelatie tussen cliënten met dementie, hun mantelzorgers en de thuiszorgmedewerkers beïnvloeden.

Toon:

Vraagstelling

De algemene vraagstelling luidt als volgt:

Welke factoren beïnvloeden de ontwikkeling van een goede zorgrelatie tussen cliënten met dementie, hun mantelzorgers en thuiszorgmedewerker van De Zellingen in Capelle, Krimpen en Nieuwerkerk aan den IJssel?

De deelvragen zijn:

  1. Welke factoren beïnvloeden de zorgrelatie tussen de cliënt met dementie en de thuiszorgmedewerker?
  2. Welke factoren beïnvloeden de zorgrelatie tussen de cliënt met dementie en de mantelzorger?
  3. Welke factoren beïnvloeden de zorgrelatie tussen de mantelzorger en de thuiszorgmedewerker?
  4. Welke stijlen van professioneel zorgverlenen aan mensen met dementie die thuis wonen, kunnen onderscheiden worden?
  5. Welke kenmerken van thuiszorgmedewerkers zijn van invloed op de zorgstijl?
  6. Hoe kan rekening gehouden worden met de zorgstijl van de thuiszorgmedewerker zodat er een optimale kwaliteit van leven wordt bereikt voor alle betrokkenen?

Casestudies

Met de resultaten van de casestudies worden beleidsvoorstellen gedaan die de kwaliteit van de thuiszorg verhogen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, zodat crisissituaties voorkomen kunnen worden. In de periode van april 2009 tot november 2010 worden de casestudies uitgevoerd.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in Capelle, Krimpen en Nieuwerkerk aan den IJssel.

In de casestudies participeren 15 cliënten, hun mantelzorgers en de thuiszorgmedewerkers die vaak bij deze cliënten komen. Er worden semi-gestructureerde interviews afgenomen door getrainde hbo-studenten van het Instituut voor gezondheidszorg (IvG) of door de docent/onderzoekers. Bij ieder cliëntpaar wordt ook een activiteit van het dagelijks leven geobserveerd, waarbij de focus ligt op de interactie tussen cliënt en verzorgende. De stijl van verzorgen en factoren die van belang zijn voor het verlenen van goede zorg worden door middel van kwalitatieve analyse geïdentificeerd.

De cliënten met dementie en hun mantelzorgers zullen worden benaderd via de zorgcoördinator van De Zellingen. Alle participanten krijgen een informatiebrief over het project en geven voor deelname schriftelijk toestemming.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.