Menu English

Onderzoek naar Zorgrelaties

Onderdeel van de Academische Werkplaats Dementie

Publicatiedatum: 01 april 2009

De zorgrelatie tussen de cliënt met dementie, zijn mantelzorger en de thuiszorgmedewerker staat centraal bij De Zellingen. Samen bepalen zij wat goede zorg is in een bepaalde zorgsituatie. Toch verloopt de ene zorgsituatie veel gunstiger dan de andere. Het is niet duidelijk welke factoren de zorgrelatie beïnvloeden. Dit onderzoek beoogde inzicht te krijgen in factoren die de ontwikkeling van een goede zorgrelatie tussen cliënten met dementie, hun mantelzorgers en de thuiszorgmedewerkers beïnvloeden.

Toon:

Vraagstelling

De algemene vraagstelling luidde als volgt:

Welke factoren beïnvloeden de ontwikkeling van een goede zorgrelatie tussen cliënten met dementie, hun mantelzorgers en thuiszorgmedewerker van De Zellingen in Capelle, Krimpen en Nieuwerkerk aan den IJssel?

De deelvragen waren:

  1. Welke factoren beïnvloeden de zorgrelatie tussen de cliënt met dementie en de thuiszorgmedewerker?
  2. Welke factoren beïnvloeden de zorgrelatie tussen de cliënt met dementie en de mantelzorger?
  3. Welke factoren beïnvloeden de zorgrelatie tussen de mantelzorger en de thuiszorgmedewerker?
  4. Welke stijlen van professioneel zorgverlenen aan mensen met dementie die thuis wonen, kunnen onderscheiden worden?
  5. Welke kenmerken van thuiszorgmedewerkers zijn van invloed op de zorgstijl?
  6. Hoe kan rekening gehouden worden met de zorgstijl van de thuiszorgmedewerker zodat er een optimale kwaliteit van leven wordt bereikt voor alle betrokkenen?

Casestudies

Met de resultaten van de casestudies werden beleidsvoorstellen gedaan die de kwaliteit van de thuiszorg verhoogden voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, zodat crisissituaties voorkomen kunnen worden. In de periode van april 2009 tot november 2010 werden de casestudies uitgevoerd.

Het onderzoek werd uitgevoerd in Capelle, Krimpen en Nieuwerkerk aan den IJssel.

In de casestudies participeerden 15 cliënten, hun mantelzorgers en de thuiszorgmedewerkers die vaak bij deze cliënten komen. Er werden semi-gestructureerde interviews afgenomen door getrainde hbo-studenten van het Instituut voor gezondheidszorg (IvG) of door de docent/onderzoekers. Bij ieder cliëntpaar werd ook een activiteit van het dagelijks leven geobserveerd, waarbij de focus lag op de interactie tussen cliënt en verzorgende. De stijl van verzorgen en factoren die van belang zijn voor het verlenen van goede zorg werden door middel van kwalitatieve analyse geïdentificeerd.

De cliënten met dementie en hun mantelzorgers werden benaderd via de zorgcoördinator van De Zellingen. Alle participanten kregen een informatiebrief over het project en gaven voor deelname schriftelijk toestemming.