Menu English

Klaar voor een Kind

Adequate risicoselectie bewerkstelligen
Publicatiedatum: 01 januari 2009

Dit project heeft als doel adequate risicoselectie in de verloskundige zorg met behulp van een risicoscorelijst te bewerkstelligen. Aan het einde van het project is de haalbaarheid van de R4U als nieuw risicosignaleringsinstrument in de verloskundige zorg vastgesteld, evenals de toepasbaarheid van de R4U risico-informatie in verloskundige samenwerkingsverbanden.

Toon:

Introductie

Het programma Klaar voor een Kind is opgezet in opdracht van de Gemeente Rotterdam. De GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC werken in dit programma onder meer samen met de Verloskunde Academie Rotterdam (VAR) en met zorgverleners in de stad. Naast het terugdringen van de perinatale sterfte is het doel een verbetering van ongunstige geboorteuitkomsten als prematuriteit, dysmaturiteit, congenitale afwijkingen en lage APGAR-score, samen de zogenaamde BIG 4. In het programma worden verschillende schakels van de zorgketen onderverdeeld: preconceptiezorg, zwangerschap, bevalling, kraamzorg en centra voor jeugd en gezin (CJG).

De projectleiding voor de schakel zwangerschap binnen het programma Klaar voor een Kind was in handen van de VAR. Hanneke Torij is namens de VAR aangesteld als projectleider van de schakel zwangerschap en stuurde in die hoedanigheid onder andere een tweetal promovendi aan.

Promotieonderzoek

Promovenda Kirsten Heetkamp is verloskundige in Den Haag en werkt daarnaast als onderzoeker voor het project ‘vroeg begonnen, veel gewonnen’ met als focus dat de zwangere tijdig, dat wil zeggen tenminste voor de zwangerschapsduur van elf weken, op eerste controle komt bij de verloskundige of gynaecoloog. Literatuurstudie, data-analyse en groepsbijeenkomsten geven inzicht in wat beperkende en stimulerende factoren zijn voor een tijdige eerste controle. Vervolgstappen waren een interventieonderzoek, evaluatie en implementatie.

Rotterdam Reproductive Risk Reduction-list

Mieke van Veen is verloskundige en richt zich als promovendum op de Rotterdam Reproductive Risk Reduction-list, kortweg de R4U. Het betreft een instrument voor effectievere opsporing van risico’s tijdens de zwangerschap. Naast medische risico’s inventariseert dit instrument juist ook sociaal-maatschappelijke, economische, psychische en leefstijlgebonden risico’s. R4U koppelt direct vervolgacties aan de gesignaleerde risico’s. Deze vervolgacties of ‘zorgpaden’ worden met verschillende zorgpartijen nauwkeurig uitgestippeld.

Dit project had als doel om adequate risicoselectie in de verloskundige zorg met behulp van een risicoscorelijst te bewerkstelligen. Aan het einde van het project is de haalbaarheid van de R4U als nieuw risicosignaleringsinstrument in de verloskundige zorg vastgesteld, evenals de toepasbaarheid van de R4U risico-informatie in verloskundige samenwerkingsverbanden.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen