Ga direct naar de content

Klaar voor een Kind

Adequate risicoselectie bewerkstelligen
Publicatiedatum: 01 januari 2009

Dit project heeft als doel adequate risicoselectie in de verloskundige zorg met behulp van een risicoscorelijst te bewerkstelligen. Aan het einde van het project is de haalbaarheid van de R4U als nieuw risicosignaleringsinstrument in de verloskundige zorg vastgesteld, evenals de toepasbaarheid van de R4U risico-informatie in verloskundige samenwerkingsverbanden.

Toon:

In de academische werkplaats loopt binnen de schakel zwangerschap momenteel een tweetal onderzoeken, te weten: ‘Vroeg begonnen, veel gewonnen’ en ‘R4U’.

Vroeg begonnen, veel gewonnen 

Promovenda Kirsten Heetkamp is verloskundige in Den Haag en werkt daarnaast als onderzoeker voor het project ‘vroeg begonnen, veel gewonnen’ met als focus dat de zwangere tijdig, dat wil zeggen tenminste voor de zwangerschapsduur van elf weken, op eerste controle komt bij de verloskundige of gynaecoloog. Literatuurstudie, data-analyse en groepsbijeenkomsten geven inzicht in wat beperkende en stimulerende factoren zijn voor een tijdige eerste controle. Vervolgstappen zijn een interventieonderzoek, evaluatie en implementatie.

Rotterdam Reproductive Risk Reduction-list 

Mieke van Veen is verloskundige en richt zich als promovendum op de Rotterdam Reproductive Risk Reduction-list, kortweg de R4U. Het betreft een instrument voor effectievere opsporing van risico’s tijdens de zwangerschap. Naast medische risico’s inventariseert dit instrument juist ook sociaal-maatschappelijke, economische, psychische en leefstijlgebonden risico’s. R4U koppelt direct vervolgacties aan de gesignaleerde risico’s. Deze vervolgacties of ‘zorgpaden’ worden met verschillende zorgpartijen nauwkeurig uitgestippeld.

Dit project heeft tot doel om adequate risicoselectie in de verloskundige zorg met behulp van een risicoscorelijst te bewerkstelligen. Aan het einde van het project is de haalbaarheid van de R4U als nieuw risicosignaleringsinstrument in de verloskundige zorg vastgesteld, evenals de toepasbaarheid van de R4U risico-informatie in verloskundige samenwerkingsverbanden.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.