Menu
  English

  Jong en Oud Samen Goud

  Bevorderen van contact tussen jongeren en ouderen

  Publicatiedatum: 01 juli 2016

  De veranderingen in de ouderenzorg vergen aanpassing van ouderen. Zij moeten langer thuis wonen, waardoor de kans op eenzaamheid groter wordt. Dit project beoogt het ondersteunen en vergroten van de sociale activiteiten van alleenstaande zelfstandig wonende ouderen in Rotterdam en om ieders kracht en kennis in te zetten voor elkaar.

  Toon:

  Er is een kick-off meeting geweest in juni 2017. Tijdens deze meeting is er gebrainstormd hoe gestart zou kunnen worden met het opzetten van de organisatie. Het beoogde resultaat van het project is een stabiele infrastructuur (digitaal en fysiek) waarin de organisatie en de werkwijze blijft voortbestaan.

  In de media